Čez dve leti bo minilo dvajset let od smrti patra Ljudevita Rupčića, hercegovskega frančiškana, profesorja Svetega pisma in prevajalca svetopisemskih besedil v hrvaščino. Precej svojega časa je posvetil tudi sporočilom Device Marije v Medžugorju. Ob tem je predvsem izpostavil pet najpomembnejših poudarkov iz njenih sporočil.
Kot je zapisal, prav teh pet poudarkov predstavlja bistvo in srčiko vseh sporočil in tudi krščanskega življenja nasploh. Kdor to upošteva, lahko premaga zlo.
MIR
Že tretji dan prikazovanja je Božja Mati izrekla: “Mir, mir, mir – in samo mir!” ter dodala “Mir mora vladati med človekom in Bogom in tudi med ljudmi!” To je bilo, ko se je vidkinja Marija vračala s Hriba prikazovanj (Podbrda) in ob tem prikazovanju v ozadju videla križ. Zato je jasno, da ta mir lahko pride samo od Boga, ki je postal “naš mir” (Ef 2,14). Ta mir »svet ne more dati« (Jn 14,27) in zato je Kristus zapovedal svojim apostolom, naj ga posredujejo svetu (prim. Mt 10,11), da bi vsi ljudje postali »sinovi miru« (Lk 10, 1). Zato se je Gospa v Medžugorju izrecno predstavila kot “Kraljica miru”. Prav Ona sama najboolj ve, da je mir največje in najnujnejše dobro za sedanji svet, ki mu grozi uničenje.
(Op. ur.: Septembra 1983, dobri dve leti po začetku prikazovanj, je le malo manjkalo, da bi prišlo do nuklearnega spopada med zahodom in vzhodom. Sovjetski polkovnik Petkov, takrat dežurno v obveščevalnem centru, je namreč ob alarmu, da se Moskvi bliža nekaj ameriških jedrskih izstrelkov, preveril, ali to drži. Izkazalo se je, da gre za lažni alarm, zato ni dal dovoljenja, da Sovjetska zveza sproži povračilne ukrepe z izstrelitvijo jedrskih raket. Če bi se to zgodilo, bi bile posledice strahotne.)
VERA
Drugi poudarek iz Marijinih sporočil je vera. Omenjena je že četrti, peti in šesti dan po začetku prikazovanja. Brez vere je nemogoče priti do miru. Poleg tega je vera sama po sebi odgovor na Božjo besedo, v kateri se Bog ne samo razodeva, ampak tudi daje ljudem. V veri človek prejema Božjo besedo, ki je v Kristusu postala »naš mir« (Ef 2,14). In ko jo prejema, se človek prenavlja z novim, Kristusovim življenjem v sebi in postaja deležnik Božje narave (prim. 1 Pt 1,4; Ef 2,18). To človeku prinaša mir z Bogom in ljudmi. In to je tudi glavni pogoj za izpolnitev prošenj, želja in zahtev v zvezi z zdravjem in ostalimi človekovimi potrebami.
SPREOBRNJENJE
Spreobrnjenje je prav tako pogosto omenjeno v sporočilih, tudi zaradi pomanjkanja vere v svetu. Brez tega ni mogoče doseči miru. Resnično spreobrnjenje pomeni »očistiti srce« (Jer. 4:14), kajti nečisto srce ustvarja in podpira slabe odnose in družbene sisteme, nepravične zakone in suženjske strukture. Brez korenite spremembe srca in njegovega spreobrnjenja ne more biti miru. Tudi zato Gospa poudarja potrebo po spovedi. Zahteva je naslovljena na vse ljudi brez razlike, ker “so vsi grešili”. (Rim. 3, 11-12).
MOLITEV
Gospa od petega dne prikazovanja ves čas poudarja molitev. Od vseh ljudi zahteva, da nenehno molijo, tako kot je zahteval Kristus (prim. Mk 9,29; Mt 8,38; Lk 11,5-13). Molitev namreč ali spodbuja ali krepi človekovo vero, brez katere ni urejenega odnosa niti z Bogom niti z drugimi ljudmi. Poleg tega človek z molitvijo pokaže svojo življenjsko povezanost z Bogom, ga priznava, se mu zahvaljuje za darove, ki jih je prejel, in z zaupanjem od nje pričakuje tudi ostalo, kar potrebuje. Božja beseda naslovljena na človeka, in iz potrebe, da človek nanjo odgovori z besedo. Zato je potreben odgovor – molitev.
POST
Prav tako Gospa pogosto priporoča post, saj je slednji v službi vere. Samo človek, ki obvlada samega sebe, je lahko svoboden in sposoben se predati Bogu in bližnjemu, kot zahteva vera. Post človeku zagotavlja, da je njegova predanost v veri iskrena in varna. Pomaga mu, da se osvobodi vsega suženjstva, najprej greha. Post človeku tudi pomaga pri zajezitvi pretiranih užitkov, ki zlahka vodijo do nepremišljene porabe začasnih dobrin, ki jih sicer potrebujejo drugi za golo preživetje. Post pomeni tudi solidarnost s tistimi, ki živijo v pomanjkanju.
Naj ob koncu zapišemo, da iz omenjenih petih poudarkov sledi pet temeljnih kamnov za krščansko življenje: vsakodnevna molitev (rožni venec), post, obhajanje evharistije (ne samo ob nedeljah in praznikih), spoved vsaj enkrat mesečno ter branje Božje besede, pri čemer Sveto pismo postavimo na vidno mesto in ga dnevno prebiramo.
C. R.