foto: Vatican Media
Papež Frančišek je razrešil velikega kanclerja malteškega viteškega reda Albrechta Freiherra von Boeselagerja, obenem pa je razpustil tudi vrhovni svet tega katoliškega reda, poroča spletna Družina. 

V Vatikanu so včeraj objavili odlok, ki določa nadaljnje korake prenove Suverenega vojaškega hospitalnega reda svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte. Sveti oče je z omenjenim dokumentom sklical začasni vrhovni zbor in izredni generalni kapitelj, predviden 25. januarja 2023.

Posebni odposlanec za malteški viteški red, kardinal Silvano Maria Tomasi, in začasni vodja reda poročnik John Dunlap bosta še naprej opravljala svoje naloge s polnimi pooblastili: to bo veljalo do zaključka izrednega generalnega kapitlja »in to kljub kakršnim koli pravilom ali določbam zakona, ki nasprotujejo temu, kakor tudi kakršnim koli privilegijem ali običajem, celo omembe vrednim, ki bi lahko bili v nasprotju s to mojo odločitvijo,« je zapisal papež.

V zadnjem času so se med papeževim pooblaščencem za reformo reda, kardinalom Silvanom Tomasijem, in delom vodstva malteških vitezov pojavljale močne napetosti. Pri tem naj ne bi šlo zgolj za suverenost in statut, ampak tudi za finančno neodvisnost reda, ki je po vsem svetu dejaven na področju človekoljubne dejavnosti. 27. avgusta se je papež sestal s Tomasijem, Dunlapom ter jezuitom in cerkvenim juristom Gianfrancom Ghirlando.

Več TUKAJ.

C. R.