foto: twittter

Danes, v torek, 11. maja 2021, je bilo objavljno Apostolsko pismo v obliki Motu proprio »Antiquum ministerium«, s katerim papež Frančišek vzpostavlja laiško službo katehista. Nujnost za evangelizacijo v sodobnem svetu, ki mora potekati v svetni obliki, ne da bi zapadla v klerikalizacijo.

»Zvestoba preteklosti in odgovornost za sedanjost« sta »nujna pogoja, da bi Cerkev mogla vršiti svoje poslanstvo v svetu«: piše papež Frančišek v Apostolskem pismu v obliki Motu proprio »Antiquum ministerium« – ki je bilo podpisano včeraj, 10. maja na bogoslužni spomin sv. Janeza iz Avile, duhovnika in cerkvenega učitelja – s katerim vzpostavlja laiško službo katehista. V kontekstu evangelizacije v sodobnem svetu in zaradi »vzpostavitve globalizirane kulture« je namreč »potrebno prepoznati prisotnost laikov, ki se v moči svojega krsta čutijo poklicani k sodelovanju v službi kateheze.« Ne samo to: papež poudarja pomembnost »pristnega srečanja z mladimi rodovi«, pa tudi »potrebo po ustvarjalnih metodologijah in sredstvih, ki evangeljsko oznanilo uskladijo z misijonarskim preoblikovanjem Cerkve.«

Nova služba s starodavnim izvorom
Nova služba ima zelo starodaven izvor, ki sega v Novo zavezo. V zarodni obliki o tem na primer govorijo Lukov evangelij in Pisma sv. apostola Pavla Korinčanom in Glačanom. »Celotna zgodovina evangelizacije v teh dveh tisočletjih – piše papež – zelo jasno kaže, kako učinkovito je bilo poslanstvo katehistov«, ki so zagotovili, da je bila vera močna opora za osebni obstoj vsakega človeka,« celo tako daleč, da so za ta namen »dali celo svoje življenje«. Od 2. Vatikanskega koncila je rasla zavest o tem, »da je naloga katehista izrednega pomena,« pa tudi potrebna »za razvoj krščanske skupnosti.« Tudi danes, nadaljuje Motu proprio, »mnogi sposobni in vztrajni katehisti« opravljajo »nenadomestljivo poslanstvo pri prenašanju in poglabljanju vere«, medtem ko je »dolga vrsta« blaženih, svetih in tudi mučencev katehistov »zaznamovala poslanstvo Cerkve« in predstavlja »rodoviten izvir za celotno zgodovino krščanske duhovnosti.«

Preobraziti družbo s krščanskimi vrednotami
Ne da bi kaj odvzel »poslanstvu lastno škofu, ki je prvi katehet v svoji škofiji« in »posebni odgovornosti staršev« glede krščanske vzgoje njihovih otrok, papež spodbuja k ovrednotenju laikov, ki sodelujejo pri službi kateheze, ko gredo naproti »tolikim, ki čakajo, da bi spoznali lepoto, dobroto in resnico krščanske vere.« Pastirjem pripada – še poudari Frančišek – da prepoznajo »laiške službe, ki lahko prispevajo k preobražanju družbe preko prodiranja krščanskih vrednot v socialni, politični in ekonomski svet.«

Izogibati se oblikam klerikalizacije
Priča vere, učitelj, mistagog, spremljevalec in pedagog, katehist – pojasnjuje papež – je poklican, da vstopi v pastoralno službo prenosa vere od prvega oznanila do priprave na zakramente krščanskega uvajanja, pa vse do trajne formacije. Vse to pa je mogoče samo »po molitvi, študiju in neposrednem sodelovanju pri življenju skupnosti«, tako da se identiteta katehista razvija »skladno in odgovorno.« Prejem laiške službe katehista dejansko »daje večji poudarek misijonarski zavzetosti, ki je značilna za vsakega krščenega.« Odvijati se mora – priporoča Frančišek – »v popolnoma svetni obliki, ne da bi zapadla v kakršen koli izraz klerikalizacije.«

Kongregacija za bogoslužje bo objavila obred postavitve
Laiška služba katehista ima tudi »močno poklicno vrednost«, ker »gre za stalno službo v krajevni Cerkvi«, ki zahteva »potrebno razločevanje s strani škofa« in poseben obred postavitve, za katerega bo Kongregacija za sveto bogoslužje in disciplino zakramentov poskrbela, da ga bo v kratkem objavila. Hkrati pa – poudarja papež – morajo biti katehisti moški in ženske »globoke vere in krščanske zrelosti«. Dejavno morajo sodelovati pri življenju krščanske skupnosti; biti morajo sposobni »sprejemanja, velikodušnosti in življenja v bratski skupnosti«; imeti morajo biblično, teološko, pastoralno in pedagoško formacijo; predhodno morajo pridobiti izkušnje na področju kateheze; zvesto morajo sodelovati z duhovniki in diakoni, obenem pa jih mora »poživljati pravo apostolsko navdušenje.«

Papeževo povabilo škofovskim konferencam
Na koncu papež povabi škofovske konference, naj »zagotovijo učinkovito službo katehistov« z vzpostavitvijo formativnega postopka in normativnih kriterijev, ki so potrebni za dostop do njega, skladno in primerno z Motu propriom, ki ga lahko »na temelju lastnega posebnega prava« sprejmejo tudi Vzhodne Cerkve.

Vir: Vatican News – slovenska redakcija, SŠK

C. R.