vir: Wikipedia

Na enem od svojih potovanj v Mehiko je papež sv. Janez Pavel II. razglasil za svetnike 27 Mehičanov, med njimi tudi znanega patra Proja. Za blaženega pa je bil razglašen leta 1988. Kdo je bil pater Pro?

Rodil se je leta 1891 v kraju Guadalupe v osrednjem delu prostrane mehiške države. Pri dvajsetih letih je vstopil v jezuitski noviciat. Revolucionarno vrenje ga je leta 1914 prisililo, da se je umaknil v sosednje Združene države, in ga nadaljeval v jezuitski naselbini Los Gatos v Kaliforniji. Naslednje leto je v španski Granadi dokončal študij filozofije in retorike. Za eno leto so ga poslali še v Nikaragvo, nato pa je v Belgiji dokončal študij teologije. Mašniško posvečenje je prejel 30. avgusta 1925. V Belgiji se je seznanil z gibanjem mladih katoliških delavcev, žosizmom. Poleti 1926 se je vrnil v Mehiko, kjer se je prav tedaj začela verska vojna, guerra cristera.

Za razumevanje razmer naj omenimo, da je takratni mehiški predsednik Calles začel strogo izvajati tisti del mehiške ustave, ki je zelo omejil versko svobodo. Verno ljudstvo je najhuje občutilo določbe, po katerih so smeli duhovniško službo opravljati samo duhovniki, ki so imeli državno dovoljenje. Predvsem v srednjih in zahodnih pokrajinah so se kristjani uprli z orožjem in temu boju so rekli guerra cristera. Ustreljenih je bilo okoli 80 duhovnikov in redovnikov.

Med žrtvami je bil tudi jezuitski pater Mihael Avguštin Pro. V glavnem mestu je skrivaj maševal in delil druge zakramente. Ni se vtikal v politično in vojaško delovanje upornikov, sta pa v njihovih organizacijah delovala njegova brata Humberto in Roberto. Po napadu na predsednika države Alvara Obrera (bil je le laže ranjen) so zgrabili vse tri brate, čeprav niso sodelovali ne v pripravah ne v izvedbi atentata. Brez sodnega postopka, v katerem bi obdolženi bratje mogli dokazati nedolžnost, so jih skupaj z obema pravima atentatorjema 23. novembra 1927 ustrelili.

Znano je, da je pater Pro umrl z vzklikom: »Živel Kristus Kralj!« Postopek za njegovo beatifikacijo se je začel 11. januarja 1952. Prošnjo za začetek je podpisalo več kot sto škofov iz različnih držav Latinske Amerike.