Med številnimi duhovniškimi jubilanti v letošnjem letu posebej velja omeniti zaslužnega papeža Benedikta XVI. oz. Josepha Ratzingerja. Leta 1951, na praznik sv. Petra in Pavla, je skupaj z bratom Georgom prejel duhovniško posvečenje v freisinški stolnici. 

Leta 1927 rojeni Joseph Alois Ratzinger se je v semenišče vpisal po končani drugi svetovni vojni. Od leta 1946 do 1951 je študiral filozofijo in teologijo na univerzi v Münchnu in na Inštitutu za filozofijo in teologijo v Friesingu. Dve leti po duhovniškem posvečenju je tudi doktoriral. Predaval je dogmatiko in osnovno bogoslovje na Inštitutu za filozofijo in teologijo v Freisingu, od leta 1959 do 1969 v Bonnu, od 1963 do 1966 v Münstru, od 1966 do 1969 pa v Tübingenu. Leta 1969 je postal redni profesor dogmatike in zgodovine dogem na univerzi v Regensburgu in podpredsednik omenjene univerze. Leta 1962 je postal mednarodno poznan, ko je na II. vatikanskem cerkvenem zboru (1962–1965) sodeloval kot teološki svetovalec kölnskega nadškofa kardinala Josepha Fringsa.

Po 26 letih duhovništva ga je papež Pavel VI. imenoval za münchenskega nadškofa. To je bilo leta 1977. Le nekaj mesecev za tem je prejel tudi kardinalski naziv. Štiri leta kasneje ga je papež Janez Pavel II. pa 25. novembra 1981 za prefekta Kongregacije za nauk vere, predsednika Papeške biblične komisije in Papeške mednarodne teološke komisije. Leta 2005 pa je bil po smrti Janeza Pavla II. – sam je vodil tudi njegovo pogrebno slovesnost – izvoljen za papeža.

Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Po upokojitvi leta 2013 papež Benedikt XVI. ostaja v Cerkvi navzoč kot človek molitve. Za njegovo vlogo se mu je javno zahvalil tudi papež Frančišek.

C. R.