Dr. Drago Ocvirk (foto: arhiv Demokracije)

Dr. Drago Ocvirk, teolog in religiolog:

“Človeštvo je živelo pred sinajskim razodetjem, ko je Mojzes prejel Postavo, in pred nazareškim, ko je novi Mojzes podal Postavo v obliki Blagrov in jo potrdil na Golgoti s križem in vstajenjem. Navsezadnje, večji del človeštva živi vse do danes po svojih religijskih izročilih, kot da krščanstva ni. Zato ne vidim težave, da ne bi človeštvo moglo živeti tudi brez krščanstva. Se mi pa zastavlja vprašanje o kakovosti življenja ali povedano drugače: se bo kakovost življenja, ki jo je prineslo in omogočilo krščanstvo, ohranila brez njega ali pa bo počasi za njim potonila? Jezusove besede učencem, da so sol zemlje in luč sveta, je zgodovina potrdila, saj so uveljavili njegov, tj. božji pogled na človeka, svet in Boga samega. Ne brez težav, saj so tudi učenci sami vedno znova zdrsnili nazaj v staro gledanje in početje …, začenši kar s prvim med njimi: Petrom.”

Vir: Časnik.si