Vir: spletna stran Duhovne družine Delo

Slovenska sekcija Duhovne družine Delo je imela včeraj srečanje na Brezjah, kjer je pater dr. Andrej Pirš udeležencem predstavil tudi novosti letošnjega leta. Slednje prinašajo pomembne spremembe na področju kanoničnega statusa družine. 

Duhovna družina “Delo”, katere začetnica je mati Julija Verhaeghe (1910-1997) iz Belgije, je bila leta 2001 papeško pravno priznana  kot nova oblika posvečenega življenja v skladu s kan. 605 zakonika cerkvenega prava. Konstitucije s pravnimi normami glede narave in namena skupnosti ter vodstva, življenja, vključevanja in oblikovanja članov itd. so bile takrat – kot je običajno – potrjene za deset let. Leta 2011 je dikasterij za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja ponovno pregledal to pravno knjigo in obnovil odobritev za nadaljnjih deset let brez kakršnih koli sprememb.

Leta 2013 je skupnost zaradi obtožb nekdanjih članov doživela papeško vizitacijo. V teološki in pravni delavni skupini je potekal pregled in predelava do tedaj odobrenih konstitucij. Družinsko zborovanje (generalni kapitelj) je leta 2019 sprejelo na osnovi dogovora besedilo in ga predložilo svetemu sedežu.

Kot sta sporočila predstojnika skupnosti (p. dr. Thomas Felder za duhovniški del in mati Margarete Binder za sestrski del), je pristojni dikasterij 25. julija letos, na praznik sv. Jakoba, dokončno potrdil predložene konstitucije. Tako je duhovna družina “Delo”, ki je sestavljena iz skupnosti Bogu posvečenih moških in Bogu posvečenih žena, kakor tudi članov v širšem smislu iz različnih življenjskih stanov in drugih na duhovni način povezanih vernikov (prim. Konstitucije 2023 I,1) ena prvih skupnosti te vrste, ki jih je Cerkev po obdobju preizkušanja dokončno potrdila.

C. R.