foto: Twitter

Še slabi trije tedni so do parlamentarnih volitev. Že ves čas vemo, da bodo sila pomembne, ob zadnjih dogodkih še toliko bolj. Morda nas je vojna v Ukrajini kar preveč zapeljala v svet grozote in nasilja.

Slovenija ima priložnost, da dokončno prelomi s polpreteklo zgodovino in se oddalji od duha in črke ruske zmote, ki je sedaj že kar nekajkrat mutirala, in zaživimo kot država in državljani pot svobode, demokracije in pravne države. Naša polpretekla zgodovina je polna zla, kot so sedaj osvobojene ulice Ukrajine, polno zvezanih in pobitih, mučenih, zažganih in nič krivih civilistov.

Dobesedno pred našimi očmi se nam plastično ponujata dve izbiri:

Prva izbira so  stranke, ki so dedinje ruske zmote, popolnoma zgrešene filozofije, pogleda na svet, gospodarstvo, državo in moralo. Te stranke se še dan danes zbirajo in klanjajo pred spomeniki ljudi, ki so k nam uvozili rusko zmoto: laž na laž, nasilje na nasilje, zablodo na zablodo  …

Kolikor je med nami spoštovanja in češčenja teh simbolov, toliko je med nami skrite podpore tudi zlu, ki se dandanes dogaja v Ukrajini. Če je v teh besedah kaj kančka resnice, vabimo vse zagovornike in podpornike teh simbolov, da vložijo vlogo na ustrezne slovenske institucije, da se jim odrečejo in da se naj jih odstrani iz naših mest, trgov, ulic … Ti ljudje so vedeli, kaj so videli v Rusiji, kjer so bili na usposabljanju ter na komunističnem izobraževanju, videli so vso grozoto in nasilje, a so nam ga zamolčali in nad nami in našimi predniki to izvajali.

Po drugi strani pa med nami rastejo nove stranke, nova gibanja, ki med nas prinašajo svobodo, dostojanstvo, proevropske vrednote, predvsem pa stvarne in realne programe, v korist ljudi in tudi podeželja.

Kristjan ne more biti ne v stranki niti jo voliti, če le ta podpira protikrščanske vrednote, ki so nezdružljive s krščanskim etosom in njeno moralo. Nemogoče je podpirati in voliti stranke, ker je to najmanj veliki greh, ki podpirajo splav, ki ukinjajo zakonsko zvezo žene in moža, ki uvajajo homoseksualne posvojitve otrok, ki v šole uvajajo učenje, kako naj si otroci sami izbirajo spol in ga spreminjajo itn.

Prav tako kristjan ne more biti niti član strank niti jih voliti, ki tako ali drugače ponovno uvajajo nacionalizacijo privatne lastnine, ki ne privoščijo delavcu plače, s katero se bo lahko sam in svojo družino dostojno preživljal, ki onemogočajo dostojno starost in spoštovanje minulega dela, ki se nagrajuje s primerno pokojnino.

Vse kristjane vabimo, da dobro pregledajo in se pozanimajo, ali njihova izbrana stranka resnično spoštuje in se prizadeva uveljavljanja krščanskega etosa, tudi na družbeno političnem področju Slovenije. Sicer je prav, da se izpišemo oz. volimo drugo stranko. Veliki greh nam, ne le onemogoča vreden prejem svetega obhajila, temveč tudi srečno zadnjo uro! Kot nam pravi Marija v zadnjem sporočilu pravi v Medžugorju, velja tudi za Slovenijo: »Na razpotju ste«! Na razpotju med dvema potema: precej že mutiranih vrednot »pro Putinove velike Rusije« ali svobodne, demokratične in pravne Slovenije.

Zadnji knjigi, ki se v Sloveniji trenutno najbolj bereta, sta “Slovenski razkol” (dr. Jože Možina) in “Vzporedni mehanizem globoke države” (dr. Rado Pezdir), ki nam odkrivata  vso takratno temo in sedanjo senco, ki nas še vedno neprestano spremljata na poti naše samostojne in neodvisne Slovenije

Prva knjiga nam plastično predstavi nasilje revolucionarnega polpreteklega sistema, druga pa, kako je nekdanja socialistična država po eni stani izvajala eksperiment socialističnega gospodarstva med nami, po drugi pa imela v zamejstvu in v zahodni Evropi svoja podjetja in banke, ki jih je sofinancirala tudi z denarjem iz prekupčevanja alkohola, cigaret in drog; vse koristi pa za osebne potrebe izbranih ter za izvajanje svoje prikrite in zlohotne politike, do lastnih državljanov na teritoriju Slovenije. (glej včerajšnji intervju na SLO1 ob 21.10 – arhiv RTVSLO – TUKAJ). Žal ti pristopi globoke države še sedaj ostajajo med nami ter ovirajo pot Slovenije v svobodo, demokracijo in pravno državo.

V knjigi  “Vzporedni mehanizem globoke države” nam Pezdir predstavi tudi zgodbo s pranjem denarjem preko NLB v Sloveniji. Človek ne osupne toliko, ker so bili uslužbenci NLB v to primorani ali ker je šel ta denar po vsej verjetnosti tudi za teroristične posle, temveč da je vsako preiskavo, po besedah in arhivskih dokazih Pezdirja blokirala tudi slovenska policija ter druge dotične in odgovorne slovenske institucije.

Čas je, da presekamo in prelomimo popkovino s polpreteklim sistemom; naši mučenci kot tudi naši potomci so vredni tega! Čas je, da resnično odrinemo na globoko v svobodno, demokratično in pravno Slovenijo. Ni je večje dote, kot je ta, ki jo lahko vsak od nas preda prihodnjim slovenskim rodovom.

Cerkev pa nam prinaša čudovito in sprejemljivo pot, do teh ciljev. Potrudimo se še malo, in molimo, se postimo ter delajmo žrtve tudi po tem namenu. Več kot očitno je, da imamo v Sloveniji še dan  danes opravka s tistim ostankom duha ruske zmote, pred katero nas je svarila Marija v Fatimi. Zgolj ta sporočila in videnja v Fatimi direktno in neposredno omenjajo to zmoto, takšno Rusijo in vse posledice te zmote, ki so še dan danes med nami kot tudi v svetu.

V tem tednu vabimo k premišljevanju posvetilne molitve Marijinemu Brezmadežnemu Srcu; vsak dan po malo –  to je namreč srce oklepa, ki nam ga Marija nudi proti širjenju ruske zmote. Premišljujmo in naravnajmo naša življenja. Ne smemo več izgubljati časa, ne smemo več izgubljati moči, izberimo Marijino pot, ki nam jo po Mariji ponudi Sveta Trojica, tudi dandanes po svetem očetu papežu Frančišku.

Ne le posvetitev, pred nami je tudi življenje iz posvetitve! Premišljujmo  v tem tednu do cvetne nedelje, v tihoti lastnega srca in na samem, to vsebino, ki je protitok ruske zmote, protitok nasilju v Ukrajini in protitok ostankom njene dediščina tudi v Sloveniji:

O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu.

Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v božjo previdnost.

Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije.

Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.

O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen.

Vzemimo si vsak dan le en odstavek, tako je bogata, v tej molitvi je  najboljši odgovor in pot do zmage Marijinega Brezmadežnega Srca.

Ob tem pa dodajmo še molitev slovenskih škofov, ki nas vabijo, da bi molili pred prvim praznikom slovenske demokracije – parlamentarne volitve –  po tej molitvi:

Dobri Bog, oče vseh ljudi,

v času velike stiske v naši domovini in po svetu izbiramo
može in žene, ki bodo nosili bremena odgovornosti
pri delu za pravičnost, varnost in mir med nami in v svetu.

Zahtevno pot bomo zmogli v sodelovanju in z močjo tvojega Duha.
On nas utrjuje v tvoji ljubezni in skrbi za vse ljudi.
Naj omehča naša srca, da bomo premagovali prepire in razdore ter spoštovali tvojo podobo v vsakem človeku.

Jezus, Božji Sin!
Ti si se na križu daroval za vsakega izmed nas,
da nas vse osvobodiš spon in grehov ter nam podariš zgled svoje darujoče ljubezni.
Podari izvoljenim pogum, moč, poštenost in nesebičnost pri delu za blagor domovine. 

Usliši, dobri Oče, priprošnje Marije Pomočnice,
naše tolažnice, ter vseh naših zavetnikov!
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen

(Slovenska škofovska konferenca)

Samo še malo se potrudimo do nove zmage Boga sredi med nami! In bodimo izredno hvaležni, ne le za samostojno in neodvisno Slovenijo, temveč da nam je Bog v 30. letu slovenske samostojnosti in neodvisnosti naklonil, pet minut čez 12. uro, in prav v času velike preizkušnje vsega sveta kot tudi za Slovenijo, predsednike največjih in najbolj odgovornih slovenskih institucij, na katere smo lahko ponosni, in so nas tudi tako zastopali v mednarodni skupnosti.

Še malo se potrudimo, in sodelujemo z Bogom, da nam tudi po volitvah nakloni odgovorne in sposobne ljudi, ki nas bodo vodili po poti vrednot, ki so nam blizu po duhu in srcu. Ni nam treba na trge, ne v rumene jopiče, ne v proteste, oborožimo pa se s tisto obrambo in s tistim oklepom, ki je močnejše od vsake grožnje, od vsakega orožja, od vsake teme in nasilja. To je pot rožnega venca in pet  prvih sobot za novo Slovenijo!

Vzdržimo v tem duhovnem boju; še malo; samo malo se še potrudimo! Prvi praznik demokracije 2022 je tik pred nami! Letos prav na praznik nedelje božjega usmiljenja. Z Bogom, pogumno, za novo Slovenijo; za zmago Marijinega Brezmadežnega Srca med nami!

Tomaž Strehar, molitveni animator