Prebold (foto: Wikipedia)

Nedelja Božje besede je očitno dobro odmevala v župnijah. V Preboldu je domači župnik mag. Srečko Hren v oznanilih predlagal kratko vajo v razumevanju svetopisemskih besedil. V tej vaji tudi humorja ne manjka. Objavljamo jo v nadaljevanju. 

Na Nedeljo Božje besede še zanimiva domača naloga za vse: Gre za svetopisemsko besedilo, ki je napisano konzonantno (v preteklosti so tudi poznali tak način pisanja, brez samoglasnikov). Poskusite prebrati naslednje besedilo brez lokalov, ups, vokalov. Priporočam tudi brez lokalov, kajti, če bi bilo preveč lokalov vmes in tistega, kar se toči v lokalih, sploh brati ne bi mogli, haha.

»V zčtk j bl Bsd n Bsd j bl pr Bg n Bsd j bl Bg. T j bl v zčtk pr Bg. Vs j nstl p njj
n brz nj n nstl nč, kr j nstlo. V njj j bl žvljnj n žvljnj j bl lč ljdi. n lč svt v tm, a
tm j n sprjl.«

Napišite mesto tega besedila v Svetem pismu (primer: 1 Kor 2,1):

____________________________
Če je bilo to za koga prelahko, naj poskusi z naslednjim svetopisemskim
besedilom:
»Blžl s j jdvsk psh n Jzs j šl v Jrzlm. V tmplj j nšl prdjlc vlv, vc n glbv tr mnjlc
dnrj, k s sdl tm. n z vrv j spltl bč tr vs zgnl z tmplj z vcmi n oli vrd. Mnjlcm j
rztrsl dnr n prvrnl mze, prdjlcm glbv p rkl: »Sprvit prč vs t n z hš mjg čt n dljt
tržnce!« Njgov čnc s s spmnl, d j psno: Grčnst z tvj hš m pužv.«

Napišite mesto tega besedila v Svetem pismu:

Vir: župnija Prebold