Vzgoja za ljubezen do domovine in države je krovni naslov vrste mednarodnih konferenc, ki jih pripravljamo in izvajamo v Društvu katoliških pedagogov Slovenije (DKPS).

V slovenskem šolskem prostoru smo ena redkih organizacij, ki že nekaj let skrbno spremlja delo učiteljev v slovenskih šolah na področju domoljubja. Zavedamo se izrednih vrednot, kakršne so lastna država, jezik, kulturna dediščina in ohranjanje slovenske identitete. Temelji teh vrednot se oblikujejo v družini, razvijajo pa se v šoli. Za nami so že štiri uspešno izvedene mednarodne konference, na katerih smo predstavili bogastvo različnih vidikov domoljubja. V naslednjem šolskem letu pa pripravljamo peto konferenco, ki bo posvečena jeziku. Potekala bo 18. novembra 2023 v Osnovni šoli Notranjskega odreda Cerknica in preko spleta. Posvetili jo bomo jeziku in naslovili smo jo Jezik kot temelj narodne identitete.

Skrb za rabo jezika je izredno pomembna tako med odraslimi kot med mladimi. V sedanjem, izredno turbulentnem času hitrih družbenih sprememb, je šola nosilec skrbi za ohranjanje lepega slovenskega jezika. Seveda morajo to njeno nalogo sprejeti in nadgraditi javni mediji in odgovorne institucije, da bodo vsaj delno protiutež površni rabi jezika na družabnih omrežjih. Jezik ni pomemben le v vsakdanji rabi, pač pa ima globlji pomen. V njegovi uporabi leži temelj identitete vsakega naroda.

V Društvu smo prepričani, da je potrebno o odnosu do materinščine spregovoriti na konferenci. V plenarnih predavanjih bodo trije strokovnjaki osvetlili slovenski jezik skozi zgodovino in kulturno dediščino ter pogledali v pomen in vlogo šolskega sistema za ohranjanje jezika. Nato bodo svoje dejavnosti in delo v šoli v referatih prikazali udeleženci celotne vertikale izobraževalnega sistema. Enako kot na dosedanjih konferencah bodo besedo dobili tudi udeleženci iz tujine in Slovenci iz zamejstva, izseljenstva in zdomstva. Njihove izkušnje so izredna obogatitev za slovenske učitelje in posredno tudi za mlade. Vrednote jezika se zavedamo šele takrat, ko je ta ogrožen. Vsaka konferenca pokaže, kako se z izmenjavo medsebojno bogatita matična domovina in slovenstvo izven naših meja.

K sodelovanju na konferenci vabimo predvsem pedagoške delavce in seveda tudi vse, ki v okviru svojega dela in dejavnosti v formalnih ali neformalnih oblikah spodbujate odnos in rabo lepega jezika ali te vsebine raziskujete.            Za konferenco lahko pripravite izvirni strokovni ali znanstveni prispevek ter ga predstavite.

Več informacij o razpisu in razpisnih pogojih lahko najdete na spletni strani DKPS: https://www.dkps.si/izobrazevanje/mednarodna-konferenca/5-mednarodna-konferenca-2023

V okviru vsakoletne konference učitelje in učence spodbudimo tudi k praktičnemu ustvarjanju. V sodelovanju z mojstri domače obrti pripravljamo nagradni natečaj z naslovom »Košara, izdelek slovenskega pletarstva«. Na njem lahko sodelujejo učenci slovenskih devetletk. Mentorje in učence vabimo k sodelovanju.

Več informacij na spletni strani: https://www.dkps.si/izobrazevanje/natecaj-kosara-2022-2023

Skrb za vrednote, ki so jih naši predniki ohranjali skozi stoletja, je zdaj v naših rokah in v rokah naših otrok. Veliko predanega in zavzetega dela na področju jezika bo osvetlila prav 5. mednarodna konferenca, na katero vabimo predvsem vse zainteresirane učitelje slovenskih šol.

Helena Kregar, Društvo katoliških pedagogov Slovenije