foto: SŠK

Soočanje z negotovostmi je bil naslov programa tretje Summer Academy, ki ga Gibanje fokolarov – Marijino delo iz Švice z mednarodno skupino študentov organizira vsako drugo leto.

Letošnje z udeleženci iz 11 držav je potekalo prvikrat izven Švice in sicer v zadnjem tednu avgusta in prvih dneh septembra v Centru mariapoli Spes – Upanje v Planini pri Rakeku. Program je bil sestavljen iz dopoldanskih teoretičnih in aplikativnih različnih tematskih predavanj o negotovostih  na našem svetu, v Cerkvi in Evropi, v tvarnem svetu in bivanjskem okolju, na duhovnem področju in v svetu kulture. Dnevi so bili obogateni s teoretičnimi in praktičnimi delavnicami, izmenjavami mnenj študijskih skupin in izmenjavi pogledov in odgovorov na vprašanja na dnevnih plenarnih zasedanjih.

V sklopu enotedenskega programa je bil tudi enodnevni ogled znamenitosti Ljubljane in obiskom nekaterih javnih ustanov začenši v Parlamentu, Muzejski zbirki slovenske osamosvojitve, Narodne in univerzitetne knjižnice, Škofovske konference, Semeniške knjižnice, predvsem pa srečanje v živo z nekaterimi osebnostmi in vidnejšimi nosilci Slovenske zgodovinske, kulturne, politične in religiozne resničnosti. Ob zaključku ‘Poletne akademije’ so med udeleženci  odmevali izjemno pozitivni vtisi, še posebej se jim je vtisnil v spomin vsebinsko in sporočilno zelo bogat pogovor z Alojzom Peterletom – prvim demokratično izvoljenim premerom in še pred tem je bil za razumevanje politične slike pomemben ogled Parlamenta, predstavitev njegovega delovanja in pogovor s poslancem Jernejem Vrtovcem. Izletu v Ljubljano so v nadaljevanju dodatno težo dali voden ogled Narodne in univerzitetne knjižnice, sprejem in pogovor z msgr. dr. Antonom Jamnikom na škofovski konferenci, na kar še sprejem pri nadškofu msgr. Stanetu Zoretu z ogledom ljubljanske stolnice ter znamenite Semeniške knjižnice, kar je bil pravi umetnostnozgodovinski posladek ob koncu dneva. Večina udeležencev Summer Academy 2023 je bila prvikrat v Sloveniji, zato so bili vsi izredno navdušeni nad njeno krajino in urejenostjo, ob odhodu pa so si bili vsi enoglasni, da so Slovenije niso samo spoznali, pač pa so jo začutili za svojo.

Silvester Gaberšček