foto: Wikipedia

Kancij, Kancijan in Kancijanila so krščanski svetniki in mučenci, ki so bili usmrčeni skupaj s svojim učiteljem Protom v času Dioklecianovega preganjanja kristjanov. Po navadi se jih navaja s skupnim imenom sveti Kancijan in tovariši ali tudi oglejski mučenci. *(?), †31. maj 304 (?), Škocjan ob Soči/San Canzian d’Isonzo, današnja Italija.

Kancij in Kancijanila sta bila dvojčka, Kancijan pa njun brat. Po izročilu so izhajali iz bogate rimske družine Ancijev – iz te družine je bil tudi rimski cesar Kar oziroma Karin (Carinus). Njihov učitelj Prot jih je poučil v krščanski veri.

Ko je Dioklecijan začel preganjati kristjane, so prodali vse svoje premoženje v Rimu in pobegnili v Oglej, kjer so imeli tudi nekaj posesti. Žal preganjanje kristjanov v Ogleju ni bilo nič manjše kot v Rimu. Lokalni oblastniki so hoteli od Kancija, Kancijana, Kancijanile in Prota znak lojalnosti oblastem: počastiti bi morali rimske bogove. To so Kancijan in tovariši z gnusom zavrnili. Poskušali so pobegniti iz Ogleja z vozom, vendar jim ni uspelo. Obglavili so jih na mestu, ki se imenuje Ad Aquas Gradatas (Škocjan ob Soči/San Canzian d’Isonzo blizu Ogleja) na dan pred junijskimi kalendami (31. maja) – domnevno leta 304. Njihova trupla so kristjani na skrivaj shranili v kamnit sarkofag, nad katerim so pozneje zgradili cerkev svetega Kancijana. Arheološka izkopavanja v 20. stoletju so potrdila prisotnost grobnice z ostanki pokojnikov.

Sveti Kancijan s somučeniki je postal pozneje zelo priljubljen med Slovenci. V Sloveniji in zamejstvu mu je posvečenih več cerkva. Precej krajev se po njih imenuje Škocjan – skoraj vsi ti kraji so povezani z vodo (ležijo ob vodi), ker naj bi bili po eni varianti izročila Kancijan in tovariši pred obglavljenjem mučeni z vodo (bolj verjetna razlaga: usmrčeni so bili v bližini reke Soče).

Med Slovenci je pogost tudi priimek Kocjan oziroma Kocjančič – oba izhajata iz imena svetega Kancijana.

God svetega Kancijana in tovarišev je na obletnico njihove smrti, 31. maja, ponekod pa tudi 30. maja.

Ker je omenjenim oglejskim mučencem posvečenih kar nekaj cerkva na Slovenskem (denimo v Kranju), ne preseneča, da je kar nekaj krajev po Kancijanu dobilo ime – Škocjan. Poznamo Škocjan na Dolenjskem, Rakov Škocjan, Škocjanske jame, Škocjanski zatok…

C. R. 

Vir: Wikipedia