Lateranska bazilika v Rimu je posvečena tako sv. Janezu Krstniku kot tudi sv. Janezu Evangelistu. (foto: Wikipedia)

Danes je slovesni praznik rojstva sv. Janeza Krstnika, kar je edinstveni primer, da Cerkev obhaja spominski dan tako rojstva kot smrti nekega svetnika. Mučeništvo sv. Janeza Krstnika sicer obhajamo 29. avgusta.

Ime Janez sicer izhaja iz latinskega imena Johannes, Joannes, to pa prek grškega Iohánnes, Ioánnes iz hebrejskega imena Jehohanan, skrajšano Johanan z nekdanjim pomenom ‘Jahve (tj. Bog) je milostljiv’. Ime so torej prvotno dajali v zahvalo Bogu, ki jim je dal dolgo pričakovanega otroka. To se je zgodilo ravno pri sv. Janezu Krstniku. Kot opisuje Lukov evangelij, sta Zaharija in Elizabeta poimenovala svojega dolgo pričakovanega potomca z imenom Janez, ker je tako naročil angel, ki se je prikazal Zahariji, čeprav v rodbini ni bilo človeka s tem imenom.

Znano pa je, da je ime Janez v cerkvenem koledarju največkrat omenjeno. Po naših podatkih je kar 125 svetnikov s tem imenom, seveda sta prva sv. Janez Krstnik in sv. Janez Evangelist (goduje 27. decembra), ki imata v Rimu celo skupno svetišče in sicer lateransko baziliko. Obstajajo pa še številni drugi: Vianej, Bosko, Kapistran, od Križa, od Boga, Nepomik, Klimak, Newman, Krizostom, Kancij, itd. Glede na število svetnikov s tem imenom bi lahko rekli, da ime Janez v cerkvenem letu goduje v povprečju vsak tretji dan.

Seznam svetnikov z imenom Janez si lahko preberete TUKAJ.

C. R.