foto: Pixabay

Tradicija in kultura nista le narodna dediščina, temveč predstavljata tudi odraz duše nekega naroda. Zato njun zaton ne pomeni le izgubo bogatega izročila prednikov, temveč napoveduje tudi zaton in propad naroda samega.

Tega se moramo zavedati predvsem v današnjih časih, ko mnogi pozabljajo na lastne tradicije in kulturno dediščino in zanemarjajo narodne običaje, drugi pa jih izkoriščajo kot vir zaslužka. Moderna liberalna družba je družba ločenih posameznikov, proizvajalcev/potrošnikov, ekonomskih bitij, ki stremijo predvsem k lastnemu udobju. Prevladujoč nazor sodobne družbe je utilitarizem, po katerem je »osnova in merilo človekovega delovanja in vrednotenja korist«. Kar torej ni koristno v najožjem fizičnem smislu te besede in kar nam ne prinaša denarja, ugodja in potešitve naših telesnih potreb, je odveč.

Tako je tradicija z narodnimi izročili vred v očeh modernega človeka izgubila vsako bistveno vrednost, oziroma tisto vrednost, ki se nahaja v njej sami. Enako velja tudi za kulturno dediščino, ki vzbudi zanimanje sodobnega »naprednega« človeka, le ko se lahko z njo okoristi. Nekoč sveti simboli naših prednikov danes okrašujejo embalaže raznih izdelkov na policah veleblagovnic, naša lastna tradicija pa je postala le še orodje v oglaševanju blagovnih znamk, ali pa nekaj s čimer se služi v turistični panogi. Vse bolj se vrednotijo in cenijo le še materialne stvari, ki nam omogočajo udobje in lagodje, medtem, ko postaja spoštovanje lastne tradicije, kulture in prednikov popolnoma nepomembno. Običaji, tradicija, kultura…gre za odvečne in »zastarele« zadeve, ki nimajo nobene samostojne vrednosti, če se jih ne da spremeniti v zaslužek.

Več TUKAJ.

Rodoljub.si