Skoraj 200 strani dolga pesnitev Jezus Kristus je virtuozno delo Leona Oblaka, ki se je proslavil s tremi pesniškimi zbirkami katoliško-religiozne tematike. V 3147 verzih spremljamo življenje in delo Jezusa iz Nazareta. Jezusovi nauki so tenkočutno in umetniško upodobljeni v jambskem devetercu in verižni rimi, podobo knjige pa veličastno dopolnjuje izbor gravur Juliusa Schnorra von Carolsfelda iz 19. stoletja.

Monumentalno delo

Četrta zbirka Leona Oblaka je monumentalno delo, ki na 200 straneh prinaša Novo zavezo, izpovedano v obliki globoke religiozne in metrično urejene poezije. Svetopisemski dogodki od Marijinega spočetja pa vse do končne pojavitve apostolom se nam razkrijejo v živi obliki, njegovo delovanje in nauki pa se nas v rimah močno dotaknejo. Leon Oblak tako vsebine Nove zaveze ni le prepesnil, pač pa je ustvaril svojevrsten spomenik Božji slavi. Veličasten vtis dopolnjuje tudi dvajset gravur nemškega nazarenskega slikarja Juliusa Schnorra von Carolsfelda, ki so bile v ta namen digitalizirane iz zgodovinske izdaje Zgodb Svetega pisma Mohorjeve družbe iz leta 1903.

Vse o sv. Jožefu

Jožef je ponižno sprejel svojo vlogo v odrešenjski zgodbi. Njegova svetost je v zgodovini učlovečenja brez primere. V njem danes družinski očetje najdejo poosebljenje očetovske čuječnosti in skrbnosti; zakonci popoln zgled zakonske ljubezni, sloge in zvestobe; deviški v njem vidijo vzor in zaščitnika devištva, obteženi potomca kraljevskega rodu, ki je vse življenje živel od dela svojih rok.

Zvesta svojemu naslovu knjiga prikaže Jožefa v poglobljenih teoloških razpravah in ljudskih češčenjih, v stoletnem odmevu modrecev in odsevu današnje vsakdanjosti, v blišču največjih svetovnih bazilik in v oltarjih manj znanih slovenskih cerkva.

Knjiga je jedrnat in zgoščen povzetek najpomembnejših teoloških pogledov, ki so skozi stoletja utemeljili lik Jezusovega krušnega očeta oziroma njegovega zemeljskega skrbnika. Tako se z Jožefom in njegovo večplastnostjo seznanimo v besedilih Stare in Nove zaveze ter v apokrifnih spisih. Ne enem mestu so zbrani podatki o razvoju češčenja svetega Jožefa v obdobjih različnih papežev vse od rimskih časov do papeža Frančiška. Jožefova svetost je predstavljena v luči teoloških razlag in zgledov, iz katerih še danes črpajo najrazličnejši stanovi. Prikazanja in čudeži svetega Jožefa pojasnjujejo veliko priljubljenost svetega očaka in raznolikost priprošenj, s katerimi se mu ljudje priporočajo. Temu sledi tudi pregled molitev in pobožnosti k temu izjemnemu svetniku. S posebnim poudarkom na našem prostoru je izvirnik obogatila in priredila prevajalka Vesna Velkovrh Bukilica. Dragocen dodatek za slovenskega bralca je tudi predgovor umetnostnega zgodovinarja dr. Ferdinanda Šerbelja.

Informacije in naročila: Celjska Mohorjeva družba, 03 490 14 20, www.mohorjeva.org

C. R.