foto: Wikipedia

Danes goduje sv. Just, mučenec.

Obstaja opis njegovega mučeništva, po katerem naj bi bil Just kristjan že od rojstva. Živel je v Ogleju za časa cesarja Dioklecijana in Maksimijana, se pokoril in delil miloščino. Ko je izbruhnilo preganjanje kristjanov, ga je cesarski namestnik Manacij dal privesti pred sodišče in mu zaukazal, naj se podvrže cesarskim ukazom. Just pa je kljub grožnjam s smrtjo svojo vero branil mirno in odločno. Obsodili so ga in vrgli v morje, potem ko so mu prej obtežili roke in noge s svinčenimi utežmi. Zgodilo se je to po vsej verjetnosti 2. novembra 303.

Morski valovi so truplo naplavili na tržaško obrežje. Neki duhovnik, Sebastijan po imenu, je bil na to ponoči v prikazni opozorjen. Zbral je nekaj vernih meščanov in z njimi šel iskat mučenčevo truplo. Ko so ga našli na obali, so ga nedaleč od tam, na varnem kraju, pokopali. Tako stoji zapisano v posebni pasiji, ki jo je objavil bolandist G. van Hoof. Njemu se je zdela verodostojna, saj naj bi izhajala iz uradnih aktov procesa zoper Justa ali pa iz izjav prič. Komentatorji Rimskega martirologija pa menijo, da v tej pasiji ni nič zanesljivega, složni pa so v trditvi, da je češčenje sv. Justa v Trstu zelo staro.

Če je le verjetno, da je naš Just isti, katerega se Hieronimov martirologij spominja 2., 3. in 16. novembra (vendar brez določitve kraja), je gotovo, da je mozaik z napisom sv. Just (Scs Justus), ki svetnika predstavlja v apsidi njemu posvečene cerkve, že iz sredine 6. stoletja. Ta cerkev je namreč v Trstu stala zraven Vnebovzeti posvečene stolnice, ki je bila ponovno pozidana v 11. stoletju. Šele proti koncu 13. stoletja so obe stavbi združili v današnjo tržaško stolnico.

Listina iz leta 1040 trdi, da je svetnikovo truplo počivalo v stolnici. 17. aprila 1624 je škof Rinaldo Scarlicchi truplo pregledal. Po Justu se imenuje stolnica in svetnik je tudi zavetnik tržaškega mesta. Stari kip iz 14. stoletja je mogoče videti v posebni edikuli v cerkvenem stolpu.

Vir: Družina