Mariborski nadskof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. (foto: STA / Nebojša Tejić)

Mariborska nadškofija je bila prva, ki je objavila seznam duhovniških premestitev. Med drugim se v redno pastoralo vrača tudi nekdanji ekonom škofije Mirko Krašovec. 

Janko Babič, župnik pri Sv. Antonu v Slovenskih goricah, je razrešen službe soupravitelja župnije Sv. Andraža v Slovenskih goricah – Vitomarci – 1. 8.

P. Anton Borovnjak OFM Conv., kaplan v župniji sv. Vida pri Ptuju, je razrešen kaplanske službe in odhaja na študij v Rim – 1. 8.

Franc Brečko SDB, župnik župnije Maribor – Sv. Janez Bosko in soupravitelj župnije Maribor – Radvanje, je razrešen obeh omenjenih služb in odhaja na novo službeno mesto v ljubljansko nadškofijo – 1. 8.

Anton Furar je po zaključenem enoletnem bolezenskem dopustu imenovan za duhovnega pomočnika v Slovenskih Konjicah – 16. 8.

Mirko Krašovec, duhovni pomočnik v župniji Sv. Andraža v Slovenskih goricah – Vitomarci, je imenovan za upravitelja iste župnije – 1. 8.

Simon Lampreht, novomašnik, je imenovan za kaplana v župnijah Ruše in Sv. Marija v Puščavi –1. 8.

Primož Lorbek, kaplan na Hajdini, je razrešen kaplanske službe v Slovenskih Konjicah ter službe duhovnega pomočnika v okviru Vikariata Antona Martina Slomška. Hkrati je imenovan za upravitelja Univerzitetne župnije v Mariboru – 1. 8.

Franc Mlakar, župnik pri sv. Bolfenku v Slovenskih goricah, se je odpovedal tej župniji in je  imenovan za župnika v Laporju – 1. 8.

Damjan Mlinarič, upravitelj župnij Sv. Lovrenca na Pohorju, je razrešen službe soupravitelja za župnijo Sv. Marije v Puščavi – 1. 8.

P. Matej Nastran OFM Cap., dosedanji predstojnik kapucinskega samostana v Celju,  je imenovan za upravitelja župnije Maribor – Sv. Jožef – 1. 8.

Janez Osvald, župnik v Laporju in č. dekan, se je odpovedal župniški službi in stopil v pokoj – 1. 8.

Mag. Janez Potočnik SDB, do sedaj spovednik v župniji Maribor – Sv. Janez Bosko, je imenovan za župnika te župnije in za soupravitelja župnije Maribor – Radvanje – 1. 8.

Jože Rajnar, župnik na Svetinjah, je sprejel kot župnijski upravitelj pastoralno vodenje župnije sv. Lenarta – Podgorci  – 1. 8.

Tomislav Roškarič, župnik pri Sv. Tomažu, je imenovan za voditelja duhovne oskrbe v Domu starejših v Ormožu ter v enoti tega doma, pri Sv. Tomažu – 16. 7.

Robi Sekavčnik, upravitelj župnije Sv. Jakob v Slovenskih goricah, je razrešen službe soupravitelja Univerzitetne župnije v Mariboru – 1. 8.

Robert Senčar, župnik v Rušah, je imenovan za župnika soupravitelja župnije sv. Marije v Puščavi – 1. 8.

P. Klemen Slapšak OFM Conv., novomašnik, je imenovan za kaplana v župniji sv. Vid pri Ptuju – 1. 8.

P. dr. Vinko Škafar OFM Cap., župnik župnije Maribor – Sv. Jožef, je razrešen te službe in odhaja v celjsko škofijo – 1. 8.

Jože Škofič, župnik pri sv. Urbanu – Destrnik, je imenovan za soupravitelja župnije sv. Bolfenk v Slovenskih goricah – 1. 8.

Vir: nadškofija Maribor