foto: posnetek zaslona

Ljubljanski stolni prošt Jožef Lap je 7. maja letos maševal na Lanšprežu pri Trebnjem, kjer je pokopan duhovnik, čebelar in mecen Peter Pavel Glavar. Ob tem je imel tudi zanimiv nagovor, v katerem je opozoril na sodobne malike.