Fotografija je simbolična. (foto: arhiv župnije Senovo)

Že lani jeseni bi morale biti izvedene volitve novih članov župnijskih pastoralnih svetov (in z njimi tudi župnijskih gospodarskih svetov), vendar zaradi epidemije covid19 niso bile izvedene. Slovenski škofje so 11. januarja 2021 na 27. seji Stalnega sveta SŠK sklenili, da se izbira članov v župnijske pastoralne svete zaradi epidemije covida­19 preloži na jesen 2021.

Tako bodo volitve izvedene to nedeljo v ljubljanski nadškofiji ter koprski škofiji. V novomeški škofiji bo na ta dan posvetitev novega škofa dr. Andreja Sajeta, zato so volitve preložene na kasnejši čas. Ni pa znano, kdaj bodo izvedene volitve v pastoralne svete v mariborski metropoliji.

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. Ustanovitelj ŽPS je župnik.

ŽPS sestavljajo:
– člani po službi: župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov in katehistinj, gospodarskega sveta ali ključarjev;
– voditelji ali delegati posameznih skupin: predstavnik redovnih skupnosti, Župnijske karitas, pevcev, mladinskih, študentskih, predzakonskih in zakonskih skupin, duhovnih gibanj, molitvenih in drugih skupin ter združenj;
– izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov in zastopajo soseske, naselja ali ulice; število določi župnik glede na število prebivalcev;
– če ima župnija v soupravi več manjših župnij, lahko ustanovi medžupnijski pastoralni svet;
– župnik lahko imenuje največ 5 članov glede na spol, starost, poklic, da s tem spopolni sestavo sveta.

C. R.