Fotografija je simbolična. (foto: Matic Štojs Lomovšek)

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) izraža protest in zaskrbljenost zaradi prepovedi svete maše v grajski kapeli, ki bi morala biti v nedeljo, 7. novembra 2021, v organizaciji Nove Slovenske zaveze. 

SŠK je mnenja, da je grajska kapela sakralni kulturni prostor v lasti in upravljanju javnega zavoda, ki ga je dolžan vzdrževati in ohranjati ter ga dajati na razpolago širši javnosti v skladu z njegovim namenom in pod enakimi pogoji za vse (tudi za vernike Katoliške cerkve). Javni zavod je z omenjeno prepovedjo obhajanja svete maše v grajski kapeli in vplivanjem na namen mašne daritve nedopustno in protipravno posegel v pravico do veroizpovedi iz 41. člena Ustave RS, v povezavi z načelom ločitve države in verskih skupnosti iz 7. člena ter načelom enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave RS. Slovenska škofovska konferenca zato poziva Javni zavod Ljubljanski grad in Mestno občino Ljubljana, da prekliče prepoved obhajanja svete maše v grajski kapeli ter omogoči njeno organizacijo oz. izvedbo v skladu z ustavno zagotovljeno svobodo Katoliške cerkve.

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof, predsednik SŠK