foto: Pixabay
Slovenska karitas je do sedaj zbrala 4.363.252,08 EUR prispevkov posameznikov, podjetij in ustanov, za kar se iskreno zahvaljujejo

Karitas je v tem tednu (25. 8.) zaključila prvo fazo humanitarne pomoči ob poplavah za gospodinjstva prizadeta ob poplavah in drugih nesrečah, ki so jih povzročile obilne padavine. Škofijske karitas so na osnovi prejetih prošenj 3.104 prizadetih gospodinjstev pomagale v obliki vrednostnih bonov in nakazil na transakcijske račune prizadetih gospodinjstev. Skupna vrednost finančen pomoči Karitas je znašala 1.238.000 EUR. Pomoč na gospodinjstvo je znašala od 100 do 1.000 EUR odvisno od obsega prizadetosti in okoliščin. Večino gospodinjstev so voditelji župnijskih Karitas in prostovoljci predhodno tudi obiskali oziroma se z njimi srečali pri čiščenju ali pri pomoči. Prva humanitarna finančna pomoč karitas je bila namenjena za najnujnejše pripomočke in osnovne potrebščine za življenje, ki so jih gospodinjstva izgubila ob poplavah ter za pripomočke, ki so jih gospodinjstva potrebovala za čiščenje in preprečevanje nadaljnje škode. Celotna finančna pomoč je bila v celoti realizirana iz darov posameznikov in podjetij zbranih na Slovenski karitas.

Glede na škodo je 406 stanovanj in hiš popolnoma uničenih, kar predstavlja 13% vseh gospodinjstev, ki so zaprosile za pomoč na škofijskih karitas. Tovrstna gospodinjstva potrebujejo za daljši čas nadomestno namestitev. 51% oziroma 1.568 stanovanj, kjer gospodinjstvo dejansko živi, je bilo poplavljenih, potrebujejo sanacijo in je v njih uničena stanovanjska oprema. 1.130 gospodinjstev ali 36% prosilcev je imelo poplavljeno klet, od tega je imela polovica uničeno infrastrukturo, kot je npr. centralna kurjava, poplavljen avto in drugo večjo škodo. Zaskrbljujoč podatek, ki so ga župnijske karitas zaznale pri zbiranju prošenj, da je vsaj četrtina prizadetih gospodinjstev v novejših naseljih zadolženih za svoje osnovne nepremičnine.

V 22 dneh je več kot 3.000 prostovoljcev Karitas pomagalo prizadetim ob poplavah. Več kot dve tretjini so predstavljali mladi prostovoljci, ki so na delovišča vstopali preko Centra mlade Karitas , ki je deloval v okviru Slovenske karitas in preko 30 koordinatorjev pomoči Karitas v prizadetih občinah.

Slovenska karitas nadaljuje z zbiranjem sredstev za pomoč prizadetim na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Koda namena: CHAR, Namen: POMOČ POPLAVE, Sklic: SI00 624.
V proces zbiranja pomoči so vključene tudi župnije, ki so 13. avgusta imele nabirko.Po doslej zbranih podatkih (29. 8. 2023) so slovenske župnije za potrebe Karitas v nabirki 13. avgusta zbrale 764.390,53 €. Ena škofija je zbiranje podatkov že zaključila, v drugih škofijah pa zbiranje še poteka.

Tokratna nabirka je bila posebna, saj gre za izjemne vsote, ki so povsem neprimerljive z običajnimi nedeljskimi nabirkami, kar kaže na izjemno solidarnost vernikov do sodržavljanov, ki so v zadnjih povodnjih utrpeli škodo.

Slovenski škofje se vernikom in upraviteljem župnij zahvaljujejo, da so slišali njihov poziv k dobrodelnosti ter se prisrčno in iskreno zahvaljujejo za vsak dar, ki ga kdo nameni za pomoč prizadetim.