foto: SŠK

Dragi kateheti, katehisti in katehistinje, stopamo v novo katehetsko leto.

Poletje, ki se preveša v jesen, nas je pretreslo. Sonce se je mešalo s točo, vetrovi in neizmerno močjo voda. Ko bi se morali vrniti prenovljeni s »samotnega kraja«, kjer naj bi se nekoliko odpočili, se mnogi izmed vas, pa tudi družine katehizirancev, spopadate s stisko in nemočjo glasu nekje globoko: »Doklej, Gospod?« Zavedati pa se moramo, da Gospod piše ravno tudi tam, kjer je vse zveriženo. V teh trenutkih je, bolj kot iskati odgovore na »zakaj« in »doklej«, treba gledati naprej, pa čeprav ni lahko.

Marsikje si še niso dobro opomogli od pokoronskih sprememb in upada, pa so že prišle nove preizkušnje. Pa vendarle! Ni malo spodbudnih poročil o oblikovanju novih manjših skupin, povezovanju med župnijami, poskusih dela z družinami in odraslimi – vse to se gradi počasi, a vztrajno, kot so se počasi gradile poti do tolikih slovenskih vasi in mest, ki so trenutno odrezane, nedosegljive.

Želimo si, da bi ob gradnji teh novih poti znali stopiti skupaj. Mogoče je to tisto, kar nam želi Gospod sporočiti v tem času, ko vsak vidi le sebe in svoje koristi. Gospod nas želi popeljati na pot spreobrnitve, da bi znali ponuditi roko ne le, ko nas k solidarnosti in sočutju prisili narava, temveč tudi, ko nas žene poklicanost, da bi »oznanilo ponesli do konca sveta«.

Krize, nesreče in preizkušnje niso samo udarec, ampak tudi priložnost. Vabim vas, da se začnete bolj povezovati najprej na ravni župnije, potem na ravni dekanije, škofije, pa tudi na vseslovenski ravni, ne le v odstranjevanju blata v stanovanjih in na cestah, ampak tudi v odstranjevanju ovir na katehetskih poteh.

Gradimo poti in pletimo mreže. Ne nehajmo iskati in sejati v zavesti, da je »svoje uho nagnil k meni, zato ga bom klical, dokler bom živel« (Ps 116,2).

Slovenski katehetski urad želi biti tudi v prihajajočem letu opora in sopotnik v vaših prizadevanjih, zato pripravlja tako duhovne kot izobraževalne programe z namenom, da se povežemo, podelimo svoje izkušnje, hkrati pa skupaj razmišljamo o aktualnih vsebinah. Katehetsko leto bomo 23. septembra začeli s skupnim romanjem na Ponikvo, kjer bomo svoje delo priporočili bl. Antonu Martinu Slomšku, našemu zavetniku in priprošnjiku. V oktobru (9., 16. in 23. oktobra) bo sledilo nadaljevanje sklopa predavanj v povezavi s krščansko antropologijo in teorijo spola. Temo bomo zaokrožili s katehetskim simpozijem, na katerem bomo skupaj odkrivali pot, kako na vsebino odgovoriti s konkretnimi katehezami, ozaveščanjem in spodbudami za vse starostne skupine katehizirancev.

V letošnjem letu se nadaljuje prenova drugega triletja osnovnošolske kateheze. Na voljo je novo gradivo za peto leto osnovnošolske kateheze z naslovom Prihajajo veliki junaki, ki ob vstopanju v zgodbe starozaveznih likov vodi v odkrivanje pomena Božjega načrta za naše življenje in spoznavanje zapovedi, ki niso omejene na zapis kamnitih tabel, ampak položene v srce vsakega posameznika.

Naj bo to tudi vodilo naših katehetskih prizadevanj: »Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce« (Ezk 36,26). Zaupajmo, da Sveti Duh gradi ceste, mostove in poti tudi, ko mi vidimo le blato in razdejanje.

Naj dobri Bog blagoslavlja naša prizadevanja, nam daje moči in vliva poguma, da bomo veseli in hvaležni sodelavci v Božjem vinogradu in oznanjevalci veselega oznanila, ki nam ga je zaupal Jezus Kristus!

Msgr. Alojzij Cvikl, predsednik SKU