foto: SŠK

Novomeški škof Andrej Saje, predsednik Slovenske škofovske konference, je v četrtek, 10. avgusta 2023, na škofiji v Novem mestu sprejel mag. Franca Buta, novega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu.

Predsednik SŠK je gostu predstavil novomeško škofijo in vlogo Slovenske škofovske konference, ki povezuje škofe krajevnih Cerkva v skupni skrbi za oznanjevanje evangelija in je v nekaterih vprašanjih tudi sogovornik z državo.

Sogovornika sta govorila o tragediji, ki so jo je v večjem delu Slovenije pred dnevi povzročila huda neurja in posledične poplave. Izpostavila sta pomen solidarnosti in pomoči bližnjemu v stiski. Ustavila sta se pri sinodalnem procesu za Cerkev, ki je v teku, vlogi vere kot pozitivnem dejavniku v družbi in pomenu Svetega sedeža ne samo pri povezovanju delnih Cerkva, temveč tudi pri spoštovanju človekovega dostojanstva in gradnji miru v svetu ter varovanju stvarstva.

SŠK