Dr. Andrej Saje (foto: SŠK)

Spletni portal Necenzurirano je v petek, 7. julija 2023, objavil novico, da je Urad za preprečevanje pranja denarja leta 2022 v času direktorja Damjana Žuglja brez pravne podlage pregledoval bančne račune novomeškega škofa Andreja Sajeta, predsednika Slovenske škofovske konference (SŠK). Osnova za to naj bi bilo anonimno pismo, češ, da naj ne bil pravilno prijavil osebnih prejemkov, v ozadju anonimke pa naj bi bile po domnevi nekaterih napetosti med cerkveno konservativno in liberalno strujo. Novico so povzeli še nekateri drugi mediji.

Izjava škofa Sajeta:

“Podpisani glede tega nisem bil seznanjen, niti ne vem, kaj je v ozadju. Če je do omenjene preiskave res prišlo, gre za grobo kršenje osnovne ustavno varovane človekove pravice do zasebnosti in varovanja osebnih podatkov, pravne ureditve Republike Slovenije ter sodobnih demokratičnih standardov. Nihče ne more biti tarča tovrstnih preiskav, če za to ni utemeljenega pravnega razloga, preiskavo pa lahko naročijo samo za to pristojni državni organi na podlagi suma kaznivega dejanja. V mojem primeru za takšno preiskavo ni bilo nobenega pravnega ali drugega razloga. Ob tem želim še poudariti, da smo škofje, člani SŠK, med seboj povezani in enotni v vseh temeljnih vidikih naše službe pri oznanjevanju evangelija in vodenju krajevnih Cerkva, ki so nam zaupane. Med seboj se podpiramo in sodelujemo ter drug drugemu dobrohotno pomagamo. Vsakršno namigovanje na razdor med nami je neosnovano ter neresnično.”

msgr. dr. Andrej Saje,

novomeški škof in

predsednik SŠK