Dr. Anton Jamnik (foto: SŠK)

Na včerajšnji dan je svoj jubilej, 60-letnico, praznoval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik.

Rodil se je 27. julija 1961 v Ljubljani, izhaja pa iz župnije Videm-Dobrepolje. Po končani osnovni šoli v Grosupljem je obiskoval gimnazijo Josipa Jurčiča v Stični in tam maturiral. Vpisal se je v ljubljansko bogoslovje, na teološki fakulteti je diplomiral leta 1987. Istega leta ga je nadškof Alojzij Šuštar posvetil v duhovnika. Najprej je bil tri leta kaplan v Kočevju, od leta 1990 pa do 1994 pa je bil nadškofov tajnik v najbolj prelomnih časih. V tem času je tudi zaključil magistrski študij na teološki fakulteti. Na mestu nadškofovega tajnika ga je nasledil Andrej Saje, od nedavnega novoimenovani novomeški škof.

Od leta 1994 dalje je bil Jamnik asistent na teološki fakulteti ter profesor verskega pouka in filozofije na Škofijski klasični gimnaziji v Zavodu sv. Stanislava. Leta 1997 je doktoriral z doktorsko tezo o liberalizmu, vprašanju etike in filozofiji Johna Rawlsa. Že istega leta je začel predavati kot docent na teološki fakulteti, leta 2000 pa je postal direktor Zavoda sv. Stanislava. Leta 2012 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja. Že leta 2005 pa ga je papež Benedikt XVI. imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa. Leta 2008 je postal redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu. Je tudi avtor številnih člankov in več knjig.

Škofu Jamniku želimo obilo blagoslova na njegovi poti.

G. B.