Ljubljanska stolnica sv. Nikolaja (foto: Wikipedia)

Čeprav smo navajeni, da Cerkev na Slovenskem podatke o premestitvah duhovnikov objavi šele, ko so te že opravljene (večinoma se zgodijo 1. avgusta vsako leto), pa je že zdaj v javnost prišlo nekaj zanimivih podatkov o selitvah duhovnikov. 

Kot smo poročali v mesecu maju, je med prvimi svojo slovo od župnije napovedal mag. Tomaž Nagode, ki je bil doslej 14 let župnik v Smledniku, pred tem pa tri desetletja v ljubljanskih Stožicah. Svoje služenje Cerkvi naj bi nadaljeval kot duhovni pomočnik v bližnjem Šenčurju, kjer se je s smrtjo kanonika Vinka Prestorja izpraznilo mesto duhovnega pomočnika. Po naših informacijah naj bi ga v Smledniku nasledil David Jensterle, do sedaj župnik župnije Bistrica pri Tržiču. Tomaž Nagode se tako ne bo selil daleč, v eni od sosednjih župnij, Kranj Primskovo, pa od lani deluje Sebastijan Cerk, ki ga je leta 2008 nasledil v Stožicah, nato pa je prevzel župnijo, ki jo je prej dolga leta vodil sedaj že pokojni Franc Godec.

Novomašnik iz Bistrica pri Tržiču Tadej Pagon bo novi kaplan v Ribnici.

Na enoletno izobraževanje v Rimu odhaja Martin Zlobko, do sedaj duhovnik v Zavodu sv. Stanislava. Novomašnik Janez Pavel Šuštar, sicer brat nekdanje poslanke NSi Tadeje Šuštar Zalar (oba imata skupaj še šest sester), naj bi postal kaplan na Igu, dosedanji ižanski kaplan Tadej Ložar pa naj bi prišel pastoralno delovat v novomašnikovo domačo župnijo Homec. Grosupeljski kaplan Peter Čemažar pa bo po novem deloval v Zavodu sv. Stanislava.

Naknadno so nas viri obvestili, da se v Breznico, kjer je doslej deloval br. Marko Senica, seli Gašper Mauko, ki je doslej deloval na Homcu.

Prišlo naj bi tudi do sprememb v nekaterih župnijah, kjer delujejo salezijanci in frančiškani. V župniji Šiška v Ljubljani se poslavlja p. Gregor Kos, ki bo po novem župnik v župniji Novo mesto – Sv. Lenart (dosedanji župni p. Krizostom Komar bo po novem gvardijan na Brezjah). Župnijo naj bi – skupaj z župnijo Bežigrad, ki jo prav tako oskrbujejo frančiškani – vodil dosedanji gvardijan in rektor frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani p. Ambrož Mušič, ob pomoči p. Silvina Kranjca in p. Marija Osredkarja. P. Andraž Arko, ki je doslej deloval kot bežigrajski dušni pastir, pa odhaja v Nazarje, kjer se mu je pridružil še p. Marjan Čuk, ki je doslej deloval v koprskem frančiškanskem samostanu. V župniji Nazarje je nekaj mesecev sam deloval p. Tomaž Pinter, tamkajšnji župnik. Iz župnije Ljubljana-Vič pa odhaja kaplan p. Boštjan Horvat.

Spremembe so predvidene tudi v župniji Ljubljana-Rakovnik (Marija Pomočnica), ki velja za najpomembnejšo postojanko slovenskih salezijancev. Iz župnije namreč odhaja župnik Mirko Simončič, nasledil ga bo Jože Brečko, ki je doslej deloval v Sevnici. Novega župnika bo dobila tudi župnija Želimlje. Od tam odhaja župnik Drago Senčur, prihaja pa njegov naslednik Tone Lipar, ki je doslej deloval med salezijanci v Celju.

V ljubljanskih Dravljah (jezuiti) bo prišlo do zamenjave kaplana. Dosedanji kaplan p. Egon Hriberšek odhaja na študij v Rim, nasledil ga bo p. Marko Pavlič.

Prvi vojaški vikar msgr. dr. Jože Plut, sicer tudi nekdanji ljubljanski stolni župnik, po nekaj letih delovanja v župniji Polica odhaja na novo službeno mesto v Poljanah. Iz župnije Ljubljana-Podutik pa se seli tudi Marko Čižman, ki ga bo nasledil dosedanji poljanski župnik. V župnijo Stara Loka kot duhovni pomočnik prihaja msgr. Jože Hauptman, nekdanji stolni župnik v Beogradu.

Župnijo Polica naj bi po Plutovem odhodu upravljal grosupeljski župnik Martin Golob ob pomoči novega kaplana, novomašnika Roka Gregorčiča in še enega duhovnega pomočnika, ki se bo pridružil Boštjanu Modicu, to je Marko Senica, ki je bil eno leto župnijski upravitelj v Breznici na Gorenjskem.

V novomeški škofiji bo prišlo do rotacije v treh župnijah: Cerklje ob Krki, Črnomelj (plus Dragatuš) in Fara pri Kočevju. Tudi v župniji Šmarjeta bo prišlo do personalnih sprememb. Tja prihaja Alfonz Žibert (Boštanj). Seznam premestitev je sicer škofija Novo mesto že objavila.

V škofiji Celje pa se po enem letu znova seli Janez Turinek. Lani je s Senovega prišel v Videm ob Savi. V Vidmu naj bi ga nasledil mag. Alojz Kačičnik, dosedaj župnik v Ponikvi, torej Slomškovi rojstni župniji. Sicer pa naj bi bilo sprememb znova kar precej, saj naj bi se oblikovale nove pastoralne zveze župnij, kjer bodo nosilci mlajši duhovniki ob pomoči starejših duhovnikov ter mnogih zavzetih laikov. Tudi Ivan Šelih, ki je prišel na Senovo pred letom dni, naj bi odšel v Žalec.

Župnije Senovo, Koprivnica in Brestanica bodo po novem povezane v pastoralno zvezo. Vodil jih bo dosedanji trboveljski župnik Tomaž Sojč, nekdanji kaplan v Brestanici. Dosedanji župnik Jože Špes pa bo duhovni pomočnik v naštetih župnijah. Dosedanji kaplan v Brestanici Gregor Majcen pa bo prevzel novo službo v Zasavju, v Trbovljah, pravzaprav v obeh župnijah (Sv. Martin in sv. Marija). Za zdaj nimamo podatka, kdo bo upravljal župnijo Pišece (ali iz Brežic, Dobove, Bizeljskega ali katere druge župnije). Najverjetneje pa bodo obe trboveljski župniji, župnija Hrastnik ter Dol pri Hrastniku vodene s strani enega duhovnika – tja namreč prihaja dosedanji župnik župnije Velenje-bl. A. M. Slomšek Matej Dečman.

Vse tri velenjske župnije (sv. Martin, sv. Marija, bl. Anton Martin Slomšek) so v fazi združevanja, glavni center vodenja bo v župniji Velenje sv. Martin. V soupravo pridejo tudi: Župnija Št. Ilj pri Velenju (dosedanji župnik Andrej Mazej ostane v župniji kot duhovni pomočnik), Župnija Šentjanž na Vinski Gori (dosedanji župnik Anton Krašovec ostane v župniji kot duhovni pomočnik) in Župnija Gornja Ponikva. Janez Turinek bo postal novi župnijski vikar v pastoralni zvezi župnij Velenje, kjer župnik moderator ostaja Janko Rezar, slednji se je ravno vrnil iz enoletnega študijskega izpopolnjevanja v Rimu. Župnijski vikar v Velenju bo tudi dosedanji celjski stolni kaplan Matic Lesjak. Luka Mihevc, dosedanji župnik župnije Velenje – sv. Marija, odhaja v pastoralno zvezo župnij Mozirje (tj. Mozirje z župnijami Šmihel, Rečica ob Savinji in Šmartno ob Dreti), kjer bo župnik sodelavec (ob moderatorju Sandiju Korenu). Od začetka julija v teh župnijah ponovno deluje tudi Janez Cerar, v teh župnijah mašuje pa tudi upokojeni župnik Alfonz Lampret. V Zgornji Savinjski dolini je sicer še nekaj župnij, ki jih upravljajo starejši duhovniki, zato se lahko zgodi, da se bo v soupravo župnije Mozirje v prihodnje vključila še kakšna župnija. V novo službo pa odhaja dosedanji kaplan Ivan Hrastnik.

Več informacij naj bi bilo znano konec julija, ko bodo vse premestitve tudi javno objavljene. Za zdaj gre za neuradne podatke, ki temeljijo na zapisih na (spletnih) oznanilih posameznih župnij.

C. R.