Nedelja Božje besede je praznik Svetega pisma, ki ga je papež Frančišek s pismom Odprl jim je um (Aperuit illis) leta 2019 razglasil za vso Cerkev in ga obhajamo v mesecu januarju, na 3. nedeljo med letom. 

Nedeljo Božje besede bomo v Sloveniji, tokrat že tretjič na ravni vesoljne Cerkve, obhajali 23. januarja 2022 pod geslom: »Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.« (Lk 24,35)

Geslo, ki je že tretje leto zapored vzeto iz odlomka o emavških učencih, predstavlja zadnjo in ključno stopnjo Jezusovega učenca. Če smo v letu 2021 skupaj z emavškima učencema »odprli oči in spoznali Gospoda« (Lk 24,31), smo tokrat vabljeni k oznanjevanju. To je Božja pedagogika, ki učenca vabi, da prestopi meje samozadostnosti individualizma in stopi v občestvo. Učenec je povabljen, da od poslušanja ali branja Božje besede stopi na pot oznanjevalca. Geslo prihajajoče nedelje Božje besedo bi tako lahko ubesedili tudi s sloganom: Od branja do oznanjevanja, od bralca do pričevalca.


Gradivo za obhajanje nedelje Božje besede

Zavod Biblično gibanje, ki koordinira obhajanje te nedelje, je v povezavi z različnimi skupinami in posamezniki v Cerkvi pripravil predloge za pripravo bogoslužja, sodelovanje pri nedeljski maši, katehetske in pridigarske osnutke ter različne video pripomočke (povezava).

Plakat in pismo duhovnikom in članom bibličnih skupin

Plakat letošnje nedelje Božje besede in pismo duhovnikom in članom bibličnih skupin lahko snamete na spodnji povezavi:

Knjižica: od branja do oznanjevanja, od bralca do pričevalca

Posebej izpostavljamo letošnjo novost, knjižico:

Prazniki v Svetem pismu, še posebej pomembnejši, so se pogosto praznovali sedem dni oz. so predpostavljali sedemdnevno pripravo. Pasho so Izraelci v preteklosti in še danes obhajali tako, da sedem dni jedo nekvašen kruh (2 Krn 35,17; Ezk 45,21). Na šotorski praznik Izraelci prav tako še danes sedem dni prebivajo v »šotorih«, kolibah (Neh 8,14; 3 Mz 23,42). Sedem je število polnosti, ki kaže na to, da omenjeni prazniki niso omejeni na
konkretne datume, temveč se razlivajo v resničnost konkretnega življenja skozi vse leto.
To je tudi namen knjižice, ki nas vabi k sedemdnevnemu praznovanju oz. pripravi na nedeljo Božje besede, na praznik Svetega pisma, ki tako ne bo samo »enkrat letno, ampak enkrat za celotno leto, saj je za nas nujno, da postanemo domači in tesno povezani s Svetim pismom in Vstalim« (Aperuit illis, 8).

Različne oblike bogoslužja in premišljevanj s svetim pismom

Nagovori, kateheze in svetopisemska hagada


Slavja Božje besede po škofijah

V vsaki škofiji bodo potekala organizirana srečanja – slavja Božje besede:

Škofija Celje

23. 1. 2022 ob 10.00, sveta maša v cerkvi Sv. Martina, Velenje (škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž)

Škofija Koper

23. 1. 2022 ob 15.00, predavanje na škofijski gimnaziji
Gost: vikar dr. Alan Tedeško

Nadškofija Ljubljana

23. 1. 2022 ob 16.00, sveta maša v stolnici (nadškof msgr. Stanislav Zore)
Pogovor z akad. dr. Jožetom Krašovcem (pogovor bo vodila Jana Podjavoršek)

Nadškofija Maribor

26. 1. 2022 ob 20.00, pogovor in pričevanje v prostorih univerzitetne župnije Maribor
28. 1. 2022 ob 16.00, svetopisemski maraton s pripravniki na birmo (zoom in spletni prenos; birmanec.si)

Škofija Murska Sobota

Biblične in molitvene skupine bodo skupaj z duhovniki pripravile slavja Božje besede po župnijah

Škofija Novo mesto

23. 1. 2022 ob 15.00, Besedno bogoslužje s predavanjem v Baragovem zavodu v Šmihelu v Novem mestu
Gost: s. Meta Potočnik

Vir: Zavod Biblično gibanje