Župnija Sladka Gora (foto: Sebastjan Habicht / Wikipedia)

Župnija Sladka Gora v celjski škofiji velja za romarsko župnijo, znano po čudoviti baročni Marijini cerkvi. Od leta 2010 ni več imela svojega stalnega duhovnika.

Zadnji župnik, ki je nato postal duhovni pomočnik, je bil dr. Karel Gržan, znani pisatelj, ki se je leta 2010 preselil v Luče ob Savinji. Pred njim je župnijo upravljal Rok Metličar, ki je že nekaj let nadžupnik v Laškem. Od leta 2010 je bila župnija Sladka Gora v upravi župnika župnije Šmarje pri Jelšah. Zadnja leta je v soupravi šmarskega župnika Damjana Ratajca (in njegovih predhodnikov) tudi župnija Sveti Peter na Kristan vrhu. Po najnovejših podatkih se je tem trem župnijam pridružila tudi Zibika. V šmarski župniji poleg župnika živita še dva duhovna pomočnika: Janez Zupanc in Janez Kozinc, slednji je zadolžen tudi za propedevtični, torej pripravljalni letnik bogoslovcev.

Nedavno pa so v glasilu župnije Šmarje pri Jelšah objavili novico, da na Sladko Goro prihaja duhovnik Viljem Lovše, ki bo sicer začasno bival v Šmarjah, dokler ne uredijo bivalnih prostorov na Sladki Gori. Iz sporočila župnije je mogoče med vrsticami razbrati, da je bil Lovše inkardiniran v celjsko škofijo in da ni več član jezuitskega reda, deloval naj bi kot duhovni pomočnik v vseh štirih župnijah.

Kot poroča portal Kozjansko.info, je Lovše po srednji tehniški strojni šoli v Ljubljani študiral filozofijo, po vstopu k jezutom 1984 pa še družbeno obveščanje in teologijo v Rimu. Magistriral je na Papeški univerzi Gregoriana, ter nadaljeval študij na papeški univerzi Comillas, kjer je doktoriral na temo razločevanja pri svetem Ignaciju Lojolskem. Od leta 2008 do 2015 je bil predstojnik skupnosti pri sv. Jožefu, podrektor Zavoda svetega Ignacija in Ignacijevega doma duhovnosti, voditelj duhovnih vaj, spovednik, ljudski misijonar, duhovni asistent skupine SRCE in predavatelj o duhovnem življenju in vzgojnih temah. Od leta 2017 je bil član nove skupnosti sv. Ignacija v Radljah ob Dravi. Specializiran je za moško duhovnost, je že več kot 30 let voditelj duhovnih vaj in odmikov, duhovni spremljevalec in voditelj različnih skupin.

Ali je za zdaj še nepotrjen prestop iz jezuitskih vrst povezan z nedavno informacijo, da so jezuitske vrste zapustili vsi slovenski jezuiti iz Centra Aletti in da so zaprosili za inkardinacijo v celjsko škofijo, še ne vemo. Znano je, da je bil nedavno v vrste duhovnikov koprske škofije poskusno sprejet dr. Marko Ivan Rupnik, ki je bil iz jezuitskega reda pred tem izključen. Informacija o tem je sprožila kar nekaj ogorčenja. Informacijo o prestopih sicer še preverjamo.

C. R.