foto/vir: spletna stran Nadškofije Ljubljana

Iz Centra Kraljice Miru so nas obvestili, da bodo v mesecu maju v cerkvi Kraljice Miru na Kureščku organizirane svete maše za edinost Cerkve in za papeža Frančiška. Sporočilo objavljamo v celoti.

Kraljica miru s Kureščka v svojih sporočilih o. Francu Špeliču, danim vsem Marijinim častilcem, s prisrčno materinsko ljubeznijo, a tudi z zaskrbljenostjo opozarja na needinost znotraj katoliške Cerkve ter vabi k delu za edinost. Svari nad vdorom temnih sil, nekrščanskih, modernističnih tokov v katoliško Cerkev.

Od nešteto primerov needinosti znotraj katoliške Cerkve – ki jo verniki povzročamo s svojo grešnostjo in nezvestobo – si oglejmo samo enega: Dne 15. 3. 2021 je vatikanska Kongregacija za nauk vere – z dovoljenjem papeža Frančiška – objavila izjavo, v kateri je dala negativen odgovor na vprašanje, ali je dovoljeno, da bi duhovniki blagoslovili istospolne pare, ki prosijo za neke vrste versko priznanje svoje zveze. Glavni razlog za negativen odgovor je, da take zveze niso v skladu z Božjimi načrti – Cerkev torej nima oblasti, da podeli blagoslov istospolni zvezi. Drugi razlog za negativen odgovor pa je nevarnost, da bi blagoslov istospolne zveze kdo napačno enačil z zakramentom sv. zakona. – In kakšen je bil odziv na to izjavo, v kateri je povzet nauk evangelija ter Katekizma Katoliške Cerkve? Zvesti katoličani – tako laiki kakor duhovniki in škofi – so se je razveselili ter jo pozdravili, veliko katoličanov, tudi duhovnikov in škofov ter celo kak kardinal, zlasti v nemškem govornem prostoru, pa jo je ostro odklonilo.

Pred needinostjo, pred ločenostjo svari Jezus, ko govori sv. Favstini Kowalski za peti dan devetdnevnice pred praznikom Božjega usmiljenja: „Danes mi privedi ločene brate ter jih potopi v morje mojega usmiljenja. V bridkem trpljenju so trgali moje telo in srce, to je mojo Cerkev. Če se vrnejo v edinost Cerkve, se zacelijo moje rane in se mi s tem olajšajo muke.“

Na 3. obletnico svojega prvega prikazanja na Kureščku je Kraljica miru izrekla povabilo, ki velja tudi za letos: „Letošnji mesec maj naj bo še posebej posvečen molitvi in delu za spravo, da bodo nebeške sile premagale zlo in temo, ki vdirata med narode in v Cerkev. Združite se z menoj in zmagovali bomo.“ Aprila leta 1993 je ponovila: „Ostanite v edinosti in se trudite za edinost v Cerkvi.“ Maja istega leta pa je bila še bolj konkretna: „Mati Cerkve sem, zato bodite z menoj kot živi udje vraščeni v telo, katerega glava je moj Sin. Odklanjajte samorastništvo in se ga bojte. Samo popolna vraščenost v telo Cerkve vam zagotavlja pravilno duhovno hrano. Del, ki je ločen od telesa, je izpostavljen umiranju. Povabila sem vas že, da se v letošnjem maju še posebej združite v molitvi in še bolj evangeljsko zaživite, ker boste le tako premagali zlo temnih sil. Kjerkoli ste, v kateremkoli svetišču, povezujte se z menoj in po meni s Sveto Trojico, v kateri je vaša moč in rešitev. Ne bojte se, zmagovali bomo. Zdravo telo, ki se hrani s čisto hrano, je odporno proti bolezni. 13. maj je na poseben način moj dan. Bodite na ta dan vsaj eno uro z menoj, skupaj molimo za svetost in zvestobo duhovnikov in vseh, ki so se zaobljubili.“ Še konkretnejša navodila pa je Kraljica miru dala 4. 4. 1998, ko je med drugim rekla: „Vsi moji otroci, posebej moji ljubljeni duhovniki, pazite na temne sile, ki vdirajo na različne načine v Cerkev in so že v njej, da vas ne premamijo in da ne postanete njihove žrtve. /…/ Želim, da v vseh mojih svetiščih in v drugih cerkvah molite v mesecu maju za edinost v Cerkvi in za trdnost vere, s katero se boste lahko upirali temnim silam. V vseh mojih svetiščih naj bo vsaj ena mašna daritev za edinost ter duhovno zdravje in trdnost. V večjih središčih pa naj bo vsak dan sveta maša v ta namen.“

Da bi Center Kraljice miru opozoril na te materinske prošnje Kraljice miru, je na pobudo Marijine častilke iz Maribora organiziral pred enajstimi leti prvo duhovno akcijo z naslovom „Povabilo za Marijin mesec maj“, ko na rotečo prošnjo Kraljice miru s Kureščka posebej molimo za edinost v katoliški Cerkvi in za papeža. V letošnjem maju naj nas pri delu za edinost znotraj katoliške Cerkve vodi Jezusovo vabilo: „Čujte in molite!“ (Mt 26,41).

Čujte …

Čuječnost ali budnost nas vodi, da smo na poti duhovnega življenja še bolj pozorni na nevarnosti kakor na potovanju po cesti. Če prezremo kak znak ali znamenje, se namreč lahko hitro znajdemo v težavi ali celo smrtni nevarnosti. Jezus nas v evangeliju nekajkrat svari: „Bodite budni!“ Za njim podobno nekajkrat vabi tudi apostol Pavel, recimo z besedami: „Budni bodite, stojte trdni v veri, možati bodite, bodite močni!“ (1 Kor 16,13). Budnost je pogoj za zvestobo Božjim zapovedim, Jezusovemu nauku!

Šele če smo budni, se lahko pravočasno izognemo duhovni nevarnosti, da bi postali plen lažnih prerokov, pred katerimi nas tudi danes svari Jezus („Varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi.“), ali žrtev grabežljivih volkov, ki jih tudi za današnji čas napoveduje pisec Apostolskih del („Vem, da bodo po mojem odhodu prišli med vas grabežljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali čredi.“).

Čuječnost nam narekuje, da izjave, vabila pastirjev, preverjamo, ali je njihovo učenje v skladu s Svetim pismom, zlasti z Evangelijem, in v skladu s Katekizmom Katoliške Cerkve, ki ga je po šestih letih vsestranskih priprav izdal sv. Janez Pavel II. leta 1992 kot „prikaz vere in katoliškega nauka“, kot „zanesljivo pravilo za poučevanje vere“. Če je njihovo učenje skladno z Evangelijem, jim sledimo na poti duhovnega življenja, če pa ne, jim ne sledimo – pri tem jih seveda ne obsojamo, ampak zanje molimo, da bodo spet govorilo to, „kar je primerno zdravemu nauku“ (Tit 2,1).

Naštejmo nekaj ta čas najbolj zmotnih teorij, temnih sil, ki uničujejo edinost same Katoliške Cerkve: „Nekateri teologi v Cerkvi razvijajo napačno modroslovje,“ opozarja Kureška Kraljica miru, „vse želijo razložiti razumsko, zato razlagajo, da ni čudežnih Božjih posegov, da ni angelov, ne očeta zla in tudi ne zlih duhov. To je strašna zmota, ki ruši pravo duhovnost in daje satanu veliko možnosti za delovanje.“ Kraljica miru nas tudi roti: „Uprite se prodiranju neevangeljskih idej in nekrščanskih verstev.“ Nekateri pastirji namreč zmotno učijo, da so vsa verstva enako dobra in vodijo k Bogu. Predsednik Nemške škofovske konference je nedavno tudi zahteval, da se spemeni vsebina Katekizma Katoliške Cerkve, s čimer bi bilo omogočeno v cerkvi dati „blagoslov“ bodisi veljavno poročenemu, a ločenemu in ponovno poročenemu katoliškemu zakoncu kakor tudi homoseksualnemu paru. Isti nadškof je tudi poudaril: „Svetega obhajila ne odklonim protestantu, če me zanj prosi.“ To je seveda v jasnem nasprotju s katoliško vero, z naukom Jezusa Kristusa, ki pravi: „Če vztrajate v mojem nauku, ste zares moji učenci. Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila“ (prim. Jn 8,32).

 … in molite

Kakšno vrsto molitve si od nas želi Kraljica miru, je sama jasno rekla 1. 10. 1993: „Ponovno vas vabim k molitvi rožnega venca. Molitev naj bo vaše orožje in varstvo v duhovnem boju. Radi molite rožni venec, saj je to poleg mašnih molitev osrednja molitev. Vrh molitve in Božje bližine je navzočnost pri sveti maši in odkrivanje skrivnosti rožnega venca.“ Na prvem mestu je torej sv. maša, in seveda z njo tesno povezana adoracija, češčenje Najsvetejšega. Takoj na drugem mestu pa je ponižna molitev rožnega venca – po možnosti v molitveni skupnosti in na kolenih. V letu sv. Jožefa pa letos dodajmo tudi kako molitev k sv. Jožefu, recimo „K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah,“ v kateri ga prosimo: „Odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh, v tem boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja.“

K tem oblikam molitve smo povabljeni zlasti v maju, še posebej 13. maja, da tako sodelujemo s Kraljico miru pri prihodu zmagoslavja njenega Brezmadežnega Srca. Udeležujmo se sv. maše in radi tudi darujmo za dar sv. maše.

Biti v edinosti pomeni biti v Resnici, ki je Jezus Kristus sam. Kolikor bolj smo povezani s Kristusom, kolikor bolj vztrajamo v njegovem – ne v človeškem – nauku, toliko večja je edinost med katoličani, kajti napolnjuje jih isti Sveti Duh ter jih osvobaja greha in njegovih posledic.

Želimo biti v tem duhovnem boju s temnimi silami na strani zmagovalcev, na strani Marijinega Brezmadežnega Srca, ki bo – kot je napovedano v Fatimi – na koncu slavilo veliko zmagoslavje?! Ena od poti k Marijinemu zmagoslavju je, da čimprej poskrbimo za čimveč svetih maš v mesecu maju po njenem namenu, zlasti v glavnih Marijinih svetiščih, predvsem v svetišču Kraljice miru na Kureščku.

Ko vplačate ali nakažete dar za sv. mašo po gornjem namenu – torej za edinost znotraj katoliške Cerkve in za papeža“ – ter se z duhovnikom dogovorite, kje, kateri dan ter ob kateri uri bo darovana ta sv. maša, to sporočite na [email protected]  ali na tel. štev. Družine MJS 031-854 446, da bomo podatke objavili na svoji spletni strani www.kurescek.org in se bodo tako sv. maše poleg vas lahko udeležili tudi drugi verniki.

Za to dejanje ljubezni do Kristusovega trpečega mističnega telesa – Cerkve – navdušite osebno, po telefonu, na svoji spletni strani ipd. tudi svoje prijatelje, sožupljane, članice in člane molitvenih skupin … Vnaprej Bog plačaj za Vašo apostolsko gorečnost!

Stanislav M. Maršič,

Center Kraljice miru Kurešček