vir: SŠK

V sredo, 20. septembra 2023, je Državni zbor potrdil spremembe Zakona o verski svobodi, ki je poslabšal socialno varnost verskih delavcev ter verskim skupnostim odvzel status splošno koristne organizacije. Te spremembe so bile uveljavljene brez dialoga z verskimi skupnostmi ter izražajo globoko nerazumevanje našega dela s strani vladajočih.

Želimo poudariti, da nikakor ne gre za denar, državno pomoč ali subvencije. Verske skupnosti vemo, da moramo biti vedno na strani ljudi, skrbeč za duhovno življenje in karitativno dejavnost. Ne glede na to, da država našega dela glede na zadnje zakonske spremembe ne priznava, bomo delali naprej in se po naših najboljših močeh trudili za skupno dobro v naši domovini.

Iz dejstva, da nam je odvzet status splošno koristnih organizacij, je razvidno, da vladajoči našega dela ne razumejo in ne vidijo, kako spremljamo človeka na duhovnem, vzgojnem, karitativnem področju in sploh v vseh obdobjih življenja. Verski delavci imajo pri tem bistveno vlogo, ki ljudem tudi pomaga živeti ustavno zagotovljeno svobodo veroizpovedi in verskega življenja.

Še posebej velja poudariti, da bi bilo treba zakon obravnavati celostno in se v spremembe podati poglobljeno, nikakor pa ne po hitrem postopku, saj imamo sedaj situacijo, da je, ne glede na naša opozorila, ostala določba v 27. členu ZVS, ki iz subvencije izključuje vse verske delavce, ki niso državljani Slovenije, in se s tem krši določba 45. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki omogoča prosto gibanje delavcev in odpravo vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva delavcev članic.

Nereševanje statusa verskega delavca v relaciji do njegove podlage (šifre) za vključitev v zavarovanje in s tem odvzem pravice verski skupnosti, da posamezni uslužbenec (duhovnik, imam, …) svojo versko službo opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava in s tem izpolni pogoj za pridobitev pomoči po 27. členu ZVS, kaže na ad hoc rešitve, ki vedno pripeljejo do zapletov in težav.

Do te točke smo prišli zaradi pomanjkanja pravega dialoga in skupnega iskanja rešitev. Vladajoče spodbujamo, da obudijo pristni dialog z verskimi skupnostmi, izogibajoč se enostranskih in škodljivih odločitev.

Binkoštna cerkev

Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi v Sloveniji

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji

Judovska skupnost Slovenije

Katoliška cerkev

Makedonska pravoslavna skupnost v Republiki Sloveniji »Sveti Kliment Ohridski«

Srbska pravoslavna cerkev – Metropolija Zagrebško-Ljubljanska