Spoštovano uredništvo spletnega portala Blagovest, na svojem spletnem portalu ste 28. julija 2022 objavili prispevek z naslovom Kaj so pokazale letošnje premestitve duhovnikov? V prispevku ste o Slovenski provinci Misijonske družbe lazaristov zapisali: »Od leta 2010 do danes so najhujši upad zabeležili lazaristi, saj se je njihovo število v desetih letih prepolovilo (z 48 na 24!), kar je tudi neko zelo močno znamenje.«

Podatki, ki jih navajate, niso resnični! Leta 2010 je provinca štela 46 sobratov, leta 2022 pa 34 (vir: Naslovnik Cerkve na Slovenskem 2010 in 2022; v število niso vključeni kardinal F. Rode, nadškof A. Stres, generalni superior T. Mavrič in misijonarji, člani Malgaške oziroma Ukrajinske (vice)province). Število se torej ni zmanjšalo z 48 na 24, ampak s 46 na 34, to je za 12 sobratov oziroma za 26 % in se torej ni prepolovilo (= 50 %). Poleg osem starostnih smrti, treh izstopov, enega prestopa so trije sobratje zaradi bolezni umrli zgodnje smrti, imeli pa smo tudi tri nove maše.

Na to napačno informacijo na Blagovesti se ne želim odzvati z njenimi besedami, da je to »tudi neko zelo močno znamenje« – verjamem, da napaka ni bila hotena. Nedavna ponovna izvolitev slovenskega lazarista, sobrata Tomaža Mavriča (2. 7. 2022) za generalnega superiorja Misijonske družbe je samo eno od znamenj, da Slovenska provinca Misijonske družbe nosi v sebi misijonski potencial, ki ga prepoznavajo na ravni celotne Misijonske družbe.

Portalu Blagovest želim, da bi v naš prostor prinašal veliko evangeljsko spodbudnih novic.

Robert Petkovšek, C.M., vizitator