foto: Pixabay

Na škofijski ordinariat v Novem mestu se je zaradi dvomov vesti v zvezi z vprašanjem cepljenja in povezave cepiva z delovanjem hudobnega duha, ki izhajajo iz nekaterih napačnih razlag in praks, v zadnjih dneh obrnilo več vernikov. Da bi razjasnili dvome in ustavili napačno prakso v zvezi s tem, dajemo naslednje pojasnilo:

Učiteljstvo Cerkve ne vidi razloga, da bi dvomilo v učinkovitost in varnost cepiva, ki so ga odobrile pristojne institucije, saj je požrtvovalna skrb medicinskega osebja za okužene največji dokaz, da želi uradna medicina v času pandemije bolnikom pomagati. Kljub jasnemu stališču učiteljstva Cerkve, papeža in zbora škofov, je v zadnjem času tudi pri nekaterih posameznikih, duhovnikih in vernikih, znotraj Cerkve v Sloveniji moč opaziti dvom v učinkovitost in varnost cepiv. Komisija Pravičnost in mir pri SŠK zato poziva »vse katoličane, da v razpravah o smiselnosti državnih ukrepov in cepljenju ohranijo enotnost naše katoliške skupnosti, edinost s papežem in slovenskimi škofi ter se ne prepustijo neargumentiranim stališčem in izključevanju. To še posebej velja za vse skupine in duhovna gibanja, ki naj svojim članom omogočijo celostno informiranje o epidemiji, državnih ukrepih in smiselnosti cepljenja« (Izjava Komisije Pravičnost in mir SŠK, 28. 9. 2021).

Ker ni dvoma o dobronamernosti, s cepivom ne moremo in ne smemo povezovati vplivov hudobnega duha. Nekateri verniki so nas namreč seznanili s prakso, kjer duhovnik zaradi domnevne povezave cepljenja s hudobnim duhom izvaja zarotilne molitve nad verniki, ki so bili cepljenji proti covid-19. Za take molitve ni razloga, zato je tak obred zloraba eksorcizma. Na možnost zlorab molitev eksorcizmov nas opozarja obrednik Eksorcizmi in druge prošnje iz leta 2020 v točki 15, ko eksorcistu naroča: »Zelo dobro naj loči med napadi hudiča in tisto lahkovernostjo, zaradi katere nekateri, tudi verni, menijo, da so žrtve sovražnosti, zle usode ali uroka, ki so jih nanje ali na njihove bližnje ali imetje zgrnili drugi. Tem naj ne odreče duhovne pomoči, na noben način pa naj ne opravi eksorcizma; more pa z njimi in zanje moliti primerne molitve, tako, da bi našli Božji mir.« Od omenjenih spornih praks se distanciramo.

Pandemija virusa covid-19 nas kot družbo in kot posameznike doma in po svetu krčevito oklepa že skoraj drugo leto. Kako resna je zdravstvena situacija v spoprijemanju s to boleznijo, nam pove žalostno dejstvo, da smo pred nekaj dnevi v Sloveniji zabeležili preko 5000 umrlih zaradi kovidne bolezni. Še več je tistih, ki so bili v preteklih mesecih s to boleznijo okuženi ali so je preboleli, mnogi tudi s hudimi posledicami. Ob poslabšanju epidemije smo slovenski škofje 22. novembra 2021 v  izjavi povabili vernike, naj okrepijo molitev za konec epidemije ter pozvali vse, da spoštujejo odloke in navodila pristojnih služb za preprečevanje bolezni.

Kakor je bilo s strani medicinske stroke že večkrat pojasnjeno, je doslej tudi z vidika morale najbolj znan in učinkovit ukrep za zajezitev bolezni covid-19 cepljenje. Znanstveniki so prvič v zgodovini človeštva tako hitro odkrili primerno cepivo, ki v znatni meri učinkovito prepreči okužbo ali pa močno omili težji potek bolezni. Papež Frančišek je »cepljenje s cepivi, ki so jih odobrile pristojne ustanove,« označil kot dejanje ljubezni. Tudi slovenski škofje spodbujamo vernike k cepljenju, ko pravimo: »Cepljenje je eden od najbolj učinkovitih ukrepov za omejitev in izkoreninjenje pandemije Covid-19« ter dodajamo »… odgovornost vsakega državljana je, da zaščiti svoje zdravje ter življenje in zdravje svojih bližnjih« (Komisija Pravičnost in mir SŠK, 29. 9. 2021). Hkrati smo v isti izjavi poudarili: »Odločitev za cepljenje je seveda svobodna, vendar ne poljubna, saj človeka k temu zavezuje odgovornost za lastno zdravje in zdravje drugih. Nihče nima pravice v imenu svoje svobode ogrožati življenja svojih bližnjih.«

Vsem zdravstvenim delavcem in drugim ustanovam se zahvaljujem za opravljeno delo v času epidemije. Vse prosim, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike in konec epidemije.

Novo mesto, 24. november 2021

msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof