Župniki, predstojniki samostanov in redovnih skupnosti ter odgovorne osebe v Katoliški cerkvi naj čim prej sporočijo Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije nastalo škodo zaradi neurja in poplav na sakralnih objektih oz. kulturnih spomenikih v lasti pravnih oseb Katoliške cerkve.

Nastalo škodo lahko sporočite preko obrazca na spletni povezavi za evidentiranje škodnih dogodkov na enotah kultrne dediščine, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščinehttps://www.zvkds.si/sl/novice/obrazec-za-evidentiranje-skodnih-dogodkov-na-enotah-kulturne-dediscine

V obrazec je potrebno oddati podatke za kulturno dediščino, ki je v lasti pravnih oseb Katoliške cerkve (župniije, samostani, redovne skupnosti…) in je bila poškodovana – tudi če gre za manjše poškodbe ali za poškodbe inventarja.

s. Marija Šimenc FMA,
Generalna tajnica SŠK