foto: Andreas Präfcke / Wikipedia

Slovenski škofje so v navodilih, ki veljajo od 14. maja 2021 sklenili, da je od 14. maja 2021 dovoljeno zborovsko in ljudsko petje pri bogoslužju. Cerkveno ljudsko in zborovsko petje je dovoljeno pod pogojem, da imajo vsi pevci maske in med seboj ohranjajo razdaljo 1,5 metra, razen med člani skupnega gospodinjstva.

V Katoliški cerkvi si prizadevamo, da tudi po končani epidemiji COVID-19 neokrnjeno delujejo vsi cerkveni mešani, mladinski in otroški zbori ter vse vokalno-instrumentalne skupine. Zato pozivamo in vabimo vse župnike in zborovodje, da vzdržujejo redne stike s svojimi pevci ter pričnejo s skupnimi vajami ob spoštovanju vseh predpisanih preventivnih ukrepov. Cerkveni pevski zbori naj, glede na epidemiološke razmere,  čim prej začnejo s sodelovanjem pri bogoslužju. 

Slovenski škofje so se tudi seznanili z novim Odlokom o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji z dne 12. maja 2021, (Uradni list RS št. 73/2021). Na osnovi omenjenega odloka so škofje za čas od 14. do vključno 23. maja 2021 sprejeli nova navodila.

V njih škofje določajo, da je v cerkvah namesto dosedanjih 20 m2 določeno 10m2 na vernika oz. družino. Prav tako določajo, da je lahko v cerkvah zasedeno največ 50 % sedišč, kar pomeni, da je vsaka druga klop zaprta. Prav tako mora biti v cerkvah med verniki oz. družinami 1,5 metra razdalje.

Za verske obrede na prostem velja, da se jih lahko udeleži 50 vernikov oz. družin, za katere velja, da imajo 10 m2 površine oz. da so sedišča zasedena največ 50 %. Za vernike in družine, ki se udeležijo verskih obredov na prostem velja določilo, da ohranjajo 1,5 m razdalje.

V skladu z odlokom škofje odločajo, da se lahko v manjših cerkvah oz. kapelah, ki imajo površino manjšo kot 500 m2, pri verskih obredih zbira do 50 vernikov oz. družin, ob upoštevanju medsebojne razdalje 1,5 metra.

Škofje v novih navodilih dovoljujejo zborovsko petje in vabijo vse zborovodje in župnike, da o tem obvestijo pevce in da začnejo z vajami in sodelovanjem pri bogoslužju. Pri tem morajo vsi pevci nositi maske in ohranjati razdaljo 1,5 metra, razen v primeru, če gre za člane istega gospodinjstva.

Škofje pozivajo vse duhovnike in vernike, da v času prvih svetih obhajil in birm spoštujejo vsa državna in cerkvena navodila ter se držijo ukrepov NIJZ. To velja tako za obrede kot za dogodke, ki neposredno sledijo cerkvenim slovesnostim, kot so npr. druženja in pogostitve.

Vir: SŠK

C. R.