foto: SŠK

V sredo, 12. aprila 2023, je v prostorih Tajništva Slovenske škofovske konference (SŠK) dr. Tadej Strehovec, ob prisotnosti predsednika SŠK in novomeškega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta, predal posle novi generalni tajnici SŠK s. Mariji Šimenc FMA.

Ob sklepu svojega drugega petletnega mandata se je dosedanji generalni tajnik dr. Strehovec zahvalil škofom za izkazano zaupanje ter za lepo sodelovanje. Svoji naslednici, novi generalni tajnici s. Mariji Šimenc, je zaželel uspešno delo.

Predsednik SŠK msgr. dr. Andrej Saje se je dr. Strehovcu lepo zahvalil za opravljeno delo in predano služenje Katoliški cerkvi v Sloveniji. V imenu škofov je dosedanjemu generalnemu tajniku izrazil hvaležnost za pomoč škofovski konferenci, da je lahko uresničila številne uspešne projekte ter mu zaželel Božjega blagoslova v naslednjih službah in zadolžitvah.

Slovenski škofje so na 134. redni seji SŠK, ki je potekala 21. decembra 2022, za generalno tajnico SŠK za petletni mandat (2023–2028) imenovali sestro Marijo (Mojco) Šimenc FMA.

Sestra Marija Šimenc FMA (Hčere Marije Pomočnice) se je rodila 24. decembra 1968 v Ljubljani. Svojo redovno formacijo je začela leta 1988 v mednarodnem noviciatu FMA v Castelgandolfu v Italiji. Po prvih zaobljubah, ki jih je izpovedala l. 1990, je eno leto živela v skupnosti na Reki na Hrvaškem. Nato se je vrnila v Slovenijo in vpisala študij italijanskega in slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je l. 1997 diplomirala in pridobila naziv profesor italijanskega in slovenskega jezika in književnosti. Vmes je l. 1994 na Papeški fakulteti za vzgojne znanosti Auxilium opravila specializacijo iz multimedijskih komunikacij ter l. 1996 končala Katehetsko-pastoralno šolo v Ljubljani. Leta 1996 je izpovedala večne zaobljube. Leta 2018 je na Salezijanski papeški univerzi v Rimu na Pedagoški fakulteti zaključila študij z doktoratom iz pedagogike, smer Pedagogika poklicev v Cerkvi.

Sestra Marija Šimenc ima bogate delovne izkušnje, od katehetskih do upravnih in vodstvenih. V letih 1994–1998 je delala kot katehistinja, nato pa v letih 1998–2000 sodelovala v tajništvu Apostolske nunciature v Sloveniji. Med letoma 1999 in 2005 je bila članica Izvršnega sveta Društva katoliških pedagogov Slovenije in članica ekipe Pedagoške svetovalnice, ki je delovala v okviru omenjenega društva. Med letoma 2000 in 2005 je bila odgovorna za skupnost sester na Gornjem trgu v Ljubljani, med letoma 2003 in 2005 pa je bila tudi članica sveta Slovensko-hrvaške province Hčera Marije Pomočnice.

Leta 2005 je bila imenovana za provincialko Slovensko-hrvaške province Hčera Marije Pomočnice do leta 2011, hkrati pa je bila v letih 2006–2011 članica Izvršilnega sveta Konference redovnih ustanov Slovenije(KORUS) in nato izvoljena za podpredsednico KORUS-a (2008–2011). Med letoma 2009 in 2017 je bila predavateljica na katehetsko-pastoralnih tečajih. Leta 2017 je bila ponovno imenovana za provincialno predstojnico Slovensko-hrvaške province FMA, hkrati pa je bila tudi podpredsednica KORUS-a (2019–2022).

Med objavami s. Marije Šimenc sta avtorski deli Janez Pavel II. (Ljubljana, Salve, 1996), Čuječnost pod lučmi vsakdanjika (Ljubljana, Salve, 2021) ter prevoda knjig F. Rosini, Samo ljubezen ustvarja (Ljubljana, Emanuel, 2017) in AA. VV, Modrost življenja. Pisma sv. Marije Dominike Mazzarello (Ljubljana, FMA, 2022).

Sestra Marija Šimenc poleg slovenščine govori italijanski, angleški in hrvaški jezik ter razume francoski in španski jezik.

Tajništvo SŠK