foto: škofija Novo mesto

Danes, 28. septembra 2021, bo nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM med slovesno sveto mašo ob 18.00 uri slovesno umestil novega novomeškega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta, ki bo s tem dejanjem slovesno prevzel vodenje škofije in njemu zaupanega ljudstva.

O pomenu umestitve

Škof ordinarij po posvečenju sprejme v kanonično posest škofijo, za katero je bil imenovan. »Krajevni škof ima v sebi zaupani škofiji vso redno, lastno in neposredno oblast, ki se zahteva za izvrševanje njegove pastoralne službe« (ZCP 281,1). Prevzem škofije v kanonično posest je pomembno dejanje, ki sledi škofovskemu posvečenju. »Preden je vzel škofijo v kanonično posest, se ne sme vmešavati v izvrševanje zaupane mu službe« (ZCP 382,1). Zakonik cerkvenega prava »zelo priporoča, da se prevzem v kanonično posest v navzočnosti duhovnikov in ljudstva opravi v stolnici med bogoslužnim opravilom« (ZCP 382,3).

V primeru, da je škof pozneje imenovan za ordinarija kake druge škofije, prevzame v kanonično posest na novo dodeljeno škofijo. Za primerjavo: vsak župnik ob prevzemu župnije »vzame župnijo v posest« (ZCP 527). Če je pozneje imenovan za župnika druge župnije, je tam spet umeščen. »Po prevzemu župnije v posest je župnik dolžan vsako nedeljo in praznik, ki je v škofiji zapovedan, maševati za sebi izročeno ljudstvo« (ZCP 534,1).

Enako dolžnost ima tudi krajevni škof: »Potem ko je krajevni škof vzel škofijo v posest, mora vsako nedeljo in na druge v svoji pokrajini zapovedane praznike opraviti mašo za sebi zaupano ljudstvo« (ZCP 388,1). Ta določba seveda izraža škofovo dušnopastirsko skrb in ljubezen do zaupane mu črede.

Vsak duhovnik pa v evharistični molitvi pri vsaki sveti maši moli za papeža in škofa. Hierarhično občestvo postaja živa resničnost v bogoslužnem občestvu. Verniki ene škofije so povezani med seboj, s škofom in z vesoljno Cerkvijo. Apostol Pavel naroča: »Trudite se, da ohranite edinost z vezjo miru. Eno telo in en Duh… En Gospod, ena vera, en krst; en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh« (Ef 4,3-6).

Prof. dr. Anton Štrukelj

Vir: škofija Novo mesto