foto: Pixabay

Slovenski škofje so se seznanili z novim Odlokom o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji z dne 20. maja 2021, (Uradni list RS št. 79/2021) (v nadaljevanju: aktualni odlok). Na osnovi aktualnega odloka so škofje za čas od 21. maja 2021 do vključno 30. maja 2021 sprejeli naslednja navodila:

1.      Vsi duhovniki in verniki naj okrepijo molitev za bolnike in konec epidemije.

2.      Vsi duhovniki in verniki naj upoštevajo naslednje številčne omejitve pri verskih obredih v cerkvah:

2.a Pri verskih obredih v cerkvah se število oseb pri verskih obredih v zaprtih prostorih omeji na enega udeleženca oz. člana istega gospodinjstva (družino) na 10 kvadratnih metrov. Udeleženci so lahko navzoči v zaprtih prostorih, kjer se kolektivno uresničuje verska svoboda, do 50% zasedenosti zmogljivosti sedišč. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. V zaprtih prostorih, v katerih sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje petdesetih (50) udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ petdeset (50) , če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (npr. manjše cerkve in kapele).

2.b Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

  • Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.
  • Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje (npr. odprta okna) v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
  • Obvezna je uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih.

    foto: Pixabay
  • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

3.      Ljudsko petje v cerkvah je dovoljeno

Cerkveno ljudsko in zborovsko petje je dovoljeno.

4.      Številčna omejitev vernikov pri verskih obredih na prostem

Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo na odprtih površinah, se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Udeleženci so lahko navzoči na odprtih površinah, kjer se kolektivno uresničuje verska svoboda, do 50% zasedenosti zmogljivosti sedišč. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

5.      Verouk (kateheza) in versko izobraževanje

Omejitev števila oseb ne velja v primeru verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti najmanj 1,5 metra. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, če to izvajajo občasno, opravijo PCR ali hitro antigensko (HAG) testiranje. Pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa. Enako so testiranja oproščeni posamezniki, ki izpolnjujejo v odloku navedene pogoje (sedmi odstavek, 2. člena, Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji [1]). Osebam, ki izvajajo versko oz. duhovno vzgojo in izobraževanje, testiranja ni treba opraviti, če imajo ustrezna dokazila in so bile v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljene z enim od po aktualnem odloku predpisanih odmerkov cepiva, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja. Ustrezna dokazila so: dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19.

6.      Verniki lahko prejemajo sveto obhajilo izven svete maše; duhovniki naj k obhajilu povabijo svoje vernike, ki se niso mogli udeležiti svete maše.

7.      Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše, je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.

8.      Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju vladnih odlokov in priporočil NIJZ.

9.      Ko se bo epidemiološka slika začela izboljševati, bodo škofije pripravile navodila za obhajanje prvih svetih obhajil in svetih birm ter jih posredovale župnikom.

10.  Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter NIJZ.

11.  Župnijska pisarna je lahko odprta pod pogojem, da je naenkrat v pisarni poleg duhovnika samo ena oseba oz. člani istega gospodinjstva.

Navodila SŠK za izvajanje duhovnih vaj in drugih dogodkov s prenočevanjem

1. Organizatorji duhovnih vaj in drugih dogodkov, ki predvidevajo prenočitev udeležencev na kraju dogodka, morajo spoštovati vse državne odloke, priporočila NIJZ za gostinsko in turistično dejavnost v času epidemije COVID-19 ter navodila slovenskih škofov. Zakoniti zastopnik pravne osebe, ki nudi omenjene storitve, je odgovoren za uresničevanje ukrepov.

2. Izvajanje duhovnih vaj združuje gostinsko in turistično dejavnost kot tudi kolektivno uresničevanje verske svobode z izobraževanjem. Zato mora organizator oziroma odgovorna oseba spoštovati vsa navodila za naštete dejavnosti.

3. Domovi duhovnosti oziroma drugi nastanitveni objekti lahko obratujejo le, če bodo dosledno izpolnjevali vse veljavne predpise v RS kot tudi priporočila, ki jih objavlja NIJZ na podlagi veljavnih odlokov. Odgovorna oseba mora pri organizaciji dela upoštevati veljavne odloke:

a.         Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS;
b.        Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v RS;
c.          NIJZ redno izdeluje in posodablja smernice za posamezne dejavnosti na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. Na povezavi so v razdelku »gostinstvo in turizem« navedene smernice glede turistične dejavnosti, ki veljajo tudi za nastanitvene objekte v lasti Katoliške cerkve (domovi duhovnosti, samostani in drugi objekti, ki so namenjeni prenočevanju gostov).

4.         Če ni mogoče zagotoviti upoštevanja vseh navedenih predpisov in priporočil, odgovornim osebam oziroma organizatorjem predlagamo, da dogodek prestavijo na ugodnejši čas oziroma na obdobje, ko se bodo razmere glede epidemije umirile ter bo možno varno izvajati duhovna srečanja in druge dogodke s predvideno prenočitvijo udeležencev.

Za vprašanja o izvajanju verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je treba upoštevati veljavni Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, pri čemer so vam lahko v pomoč tudi smernice SŠK, ki so bile pripravljene na podlagi veljavnega odloka: https://katoliska-cerkev.si/smernice-za-izvedbo-verskega-izobrazevanja-in-duhovne-vzgoje. V primeru morebitnih uvedenih inšpekcijskih postopkov, nemudoma sporočite na SŠK po e-pošti: [email protected].

Vprašanja in odgovori glede omejitev so na voljo TUKAJ.

Vir: SŠK

C. R.