Ljubljanska stolnica sv. Nikolaja (foto: Wikipedia)

Stolna cerkev je v svoji škofiji mati vseh škofijskih cerkva. V Sloveniji imamo šest škofij in kar tri od šestih stolnih cerkva imajo za svojega zavetnika sv. Nikolaja. Med njimi je tudi ljubljanska stolnica, katere posvetitve se spominjamo na današnji dan. Posvečena je bila leta 1707, torej pred dobrimi 300 leti. 

Zanimivo je, da je na istem mestu že prej stala t. i. ribiška cerkev sv. Nikolaja, ki so jo dali zgraditi ljubljanski čolnarji in ribiči. Leta 1361 je pogorela in je bila nato obnovljena. Točno sto let po tem dogodku pa je bila ustanovljena ljubljanska škofija (1461). Ker je bila tedanja stolnica že dotrajana, je generalni vikar Janez Anton Dolničar v drugi polovici 17. stoletja razmišljal o gradnji nove, kljub dragemu materialu. Projekt so uresničili z začetkom 18. stoletja: leta 1701 so začeli s podiranjem stare stolnice in graditi novo. Gradnja je bila končana 1707.

Več o zgodovini ljubljanske stolnice si lahko preberete TUKAJ.

C. R.