Red. prof. dr. Anton Jamnik (foto: Boštjan Podlogar / STA)

V sredo, 24. januarja 2024, je v Zbornični dvorani Rektorata Univerze v Ljubljani potekala svečana razglasitev enainsedemdesetih novih rednih profesoric in rednih profesorjev za leto 2023 z različnih področij znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela. Nazive je podelil rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič. Škof Anton Jamnik je naziv rednega profesorja prejel za področje filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani.

Naziv rednega profesorja je najvišji med nazivi univerzitetnih učiteljev. Le-ti pri svojem delu samostojno razvijajo določeno področje znanosti in skrbijo za prenos tega znanja. Naziv rednega profesorja je poseben zato, ker pomeni trajno izvolitev. Gre za najvišjo stopnjo v akademskem življenju univerzitetnega učitelja, sad dolgoletnega dela, študija, objavljanja akademskih člankov doma in v tujini, pomoči mlajšim kolegom in izmenjave na akademskih in raziskovalnih organizacijah v tujini.

Škof dr. Anton Jamnik (1961), doma iz Dobrepolja, se je v akademsko življenje začel vključevati že sredi devetdesetih let, ko je postal asistent na katedri za filozofijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, potem ko je bil štiri leta tajnik tedanjega ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Alojzija Šuštarja. Magistriral je leta 1993. Sprva je bil tudi učitelj verskega pouka in filozofije na Škofijski klasični gimnaziji ter eden od duhovnih asistentov na Zavodu sv. Stanislava, kjer je leta 2000 postal direktor. Leta 1997 je doktoriral s področja družbene etike pod mentorstvom dr. Antona Stresa in somentorja dr. Cyrila Barreta in sicer o Rawlsovem poskusu etične utemeljitve liberalizma. Istega leta je bil izvoljen za docenta za filozofijo. Med leti 1995 in 2000 je urejal revijo Tretji dan. Od ustanovitve dalje (od leta 1993 do leta 1997) je bil tudi tajnik Mešane krovne komisije Katoliške Cerkve in Vlade Republike Slovenije.

Leta 2005 ga je papež Benedikt XVI. imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa, postal je član ljubljanskega stolnega kapitlja, nekaj časa je bil tudi generalni vikar. Ves čas pa je ostal tesno povezan z akademskim svetom. V izrednega profesorja za področje filozofije je bil tako imenovan leta 2012.

Sodeloval pa je tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Leta 1996 je bil imenovan za člana Republiške kurikularne komisije za filozofijo, januarja 2002 pa za predsednika maturitetne komisije za filozofijo. Vodil je Komisijo za pripravo katoliške osnovne šole, pri čemer je prva katoliška osnovna šola v Sloveniji leta 2008 začela delovati v Zavodu sv. Stanislava.

Od avtorskih del je njegova najpomembnejša knjiga Liberalizem in vprašanje etike, ki je leta 1998 izšla pri Novi reviji. S področja etike in družbenih vprašanj je objavil tudi nekatere druge razprave: Trstenjakovo etično pojmovanje človekaMed vrednotami in liberalizmomPostmoderna etična perspektivaStrpnost – krepost za nove časeEvropa išče svojo dušoPropad totalitarnih ideologij in družbeno-moralna kriza itd. Med njegovimi knjigami vsekakor velja omeniti “Svet osamljenih tujcev”, pa tudi “Med vagabundom in romarjem”. Je tudi soavtor monografije o nadškofu Šuštarju.

Pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) je odgovoren za Medškofijski odbor za kulturo. Med letoma 2006 in 2009 je bil tudi predsednik Komisije za šolstvo. Sedaj vodi komisijo za medije pri SŠK ter komisijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Udejstvoval se je na področju ustanavljanja Katoliške univerze v Sloveniji. Do septembra 2009 je bil direktor na novo ustanovljenega Katoliškega inštituta s sedežem v Ljubljani. Bil je predsednik komisije, ki je pripravila program Fakultete za poslovne vede, ki je v okviru omenjenega inštituta kot prva fakulteta začela delovati v študijskem letu 2010/2011. Na omenjeni fakulteti predava filozofijo, filozofijo religije in etiko (poslovno etiko). Aktivno sodeluje z nekaterimi univerzami in visokošolskimi ustanovami v tujini. Znan je kot predavatelj doma in po svetu. Sicer pa je njegovo osnovno akademsko poslanstvo povezano s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Škofu Jamniku ob izvolitvi za rednega profesorja čestitata tudi uredništvi Demokracije in portala Blagovest.si.