Novega župnika imajo tudi na Senovem. (foto: arhiv župnije Senovo)

Da bodo letošnje premestitve duhovnikov kar obsežne, zlasti v ljubljanski in celjski škofiji, je bilo mogoče pričakovati. O njih smo sicer pisali TUKAJ

Zlasti v celjski škofiji je letošnji »paket« premestitev za marsikoga presenetljiv, saj je marsikdo pričakoval, da bo novi celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž počakal kako leto ali dve ter opazoval razmere. Vendar so prav v tej škofiji razmere glede duhovnikov najbolj kritične, saj celjska škofija nima niti enega škofijskega bogoslovca, kar pomeni, da v najmanj naslednjih sedmih letih ne moremo pričakovati novomašnika, v tem času pa se bo populacija duhovnikov postarala in verjetno bo več kot polovica župnij brez stalnega duhovnika. Iz seznama premestitev je sicer razvidno, da je to šele prva faza kadrovskih premestitev in da bodo naslednje sledile čez eno leto. Zelo verjetno je, da se bodo v prihodnje po zgledu Dravograda in Slovenj Gradca v mariborski škofiji tudi v celjski škofiji izoblikovale pastoralne zveze župnij, ki bodo oskrbovane iz župnijskega centra. V obeh obstoječih pastoralnih zvezah, ki smo jih omenili, je celjski škof nekoč že deloval kot del pastoralnega osebja. To pomeni, da bodo nekatere manjše župnije, ki bodo kmalu brez stalnega duhovnika (ali pa so že), gravitirale k večjim župnijam, kjer naj bi pastoralno zvezo oskrbovalo več duhovnikov, vodil pa jih bo župnik moderator. V dosedanjih intervjujih je bil celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž med vrsticami kritičen do tega, da so bile župnije do sedaj nekakšni »vrtički« oziroma »republika za sebe« brez medsebojnega povezovanja.

Med sicer najodmevnejšimi odločitvami škofa je predvsem ta, da v celjsko stolno župnijo pripelje novega župnika, medtem ko dosedanji Marjan Jezernik odhaja v pokoj. Obdržal bo sicer naziv »opat« in ostal birmovalec v celjski škofiji, po novem bo rektor Marijine cerkve v središču Celja. Eden od župnikov pa je tudi odšel na enoletno študijsko izpopolnjevanje v Rim. Med odmevnejšimi menjavami je tudi odhod mag. Srečka Hrena iz župnije Celje-Sv. Duh, kjer je deloval 17 let, v Prebold, medtem ko se je Mitja Markovič preselil iz Krškega (Videm) v Šentjur pri Celju. V njegovi dosedanji župniji ga je nasledil Janez Turinek, do sedaj dušni pastir na Senovem. Obvestilo o premestitvah pa ne poroča o morebitni inkardinaciji lazarista Janeza Cerarja v celjsko škofijo, čeprav nam je to informacijo potrdil še en vir. Podrobnosti sicer niso znane.

V koprski škofiji ta čas ni velikih posebnosti, čeprav je bilo zamenjav kar precej. Vidi pa se, da so se razmere po združevanju župnij (mnoge med njimi so bile velike le toliko kot manjša vas) nekoliko umirile. Stalnega župnika znova dobiva župnija Jelšane, kjer je nedavno umrl župnik Franc Raspor.

V ljubljanski nadškofiji so zadnje čase prav tako ukinili nekaj župnij in jih priključili k sosednjim župnijam. Novega župnika se lahko veselijo v Stranjah na Kamniškem, kjer je prejšnji župnik zapustil duhovništvo, ter v župniji Kranj-Primskovo, kjer je župnik Franc Godec konec lanskega leta umrl. Od dveh novomašnikov bo v pastorali deloval Peter Čemažar, novi kaplan v Grosupljem, medtem ko Boštjan Dolinšek odhaja na podiplomski študij v Rim. Iz redne pastorale se je umaknil lazarist dr. Borut Pohar (Šentjakob ob Savi), nekaj več sprememb pa je pri salezijancih, saj so dobili novega župnika na Trsteniku na Gorenjskem, kjer je ena od njihovih največjih postojank. Branka Balažica je nasledil Franc Brečko, kot duhovni pomočnik mu bo pomagal Vinko Cingerle, ki je bil krajši čas župnik župnije Koprivnik v Bohinju. Tja se ponovno vrača Marjan Lamovšek. V tej župniji v idiličnem gorenjskem okolju je nekdaj deloval Valentin Vodnik, tam se sedaj nahaja tudi dom duhovnih vaj za manjše skupine. Iz župnije Šentvid pri Stični, kjer bodo ponovno imeli kaplana, se je v ljubljanske Stožice preselil mag. Miran Kelvišar, sicer duhovni voditelj skupnosti MiR, po novem bo spet opravljal dolžnost župnika. V triletno preizkušnjo bivanja zunaj samostana pa odhajata dva redovnika: p. dr. Andrej Šegula (minorit), ki bo (spet) stanoval v ljubljanski Zadobrovi kot duhovni pomočnik, ter br. mag. Marko Senica (kapucin), ki bo upravljal župnijo Breznica na Gorenjskem. V preteklosti je bil že župnijski upravitelj v Bakovcih v Prekmurju, v mlajših letih pa v župniji Celje-Sv. Cecilija. Zadnja leta je deloval v Krškem v kapucinskem samostanu, krajši čas pa v Ljubljani (Štepanja vas).

Je pa nenavadna odločitev ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, da iz redne pastorale (znova) umakne Branka Setnikarja, ki je bil v zadnjem času duhovni pomočnik na Blokah. Piše namreč, da je bil te službe zgolj razrešen, novega imenovanja ni dobil. Gre za duhovnika, ki so ga tako rekoč izgnali iz Preddvora. Po naših podatkih ni odprt noben civilni ali kazenski postopek zoper Setnikarja.

V mariborski nadškofiji ni velikih posebnosti, razen ponovne menjave župnika univerzitetne župnije, ki se jo očitno marsikdo otepa. V redno pastoralo pa se po nekajletni odsotnosti ponovno vrača nekdanji ekonom nadškofije Mirko Krašovec.

Zelo malo menjav je v škofiji Novo mesto, nekoliko pa naj bi se to spremenilo po tistem, ko bo vodstvo škofije prevzel novi škof dr. Andrej Saje. Posvečen bo predvidoma konec septembra, takrat naj bi tudi prevzel vodenje škofije.

P. G.