Dr. Andrej Saje (foto: SŠK)

Dr. Andrej Saje, novomeški škof:

“Kar se tiče zlorab, mislim, da je treba k tej problematiki pristopiti sočutno, a razumno in stvarno. Potrebno se je lotiti na človeški in strokovni način, kaj se je res zgodilo. Neke razprave v medijih in javnosti kar tako na počez zelo škodijo reševanju te problematike. Če nekdo, ki je bil zlorabljen ali če kdo o tem kaj ve, potem je edini pravi način, da to pove. Ko se spregovori in napiše, se na ta način zloraba prijavi oz. se storilca ustavi. Dokler ostane na nek način v pogovoru ali srcu, ni mogoče nič narediti. Storilec se ustavi, ko vidi, da je nekdo o tem povedal. Logika in dinamika zlorabe je, to je najina stvar, o tem ne boš nič povedal. Gre za zlorabo moči, avtoritete. Ne gre za neko ljubezen in na to kaže tudi to, da imajo storilci ponavadi več žrtev. Rešitev je v tem, da o tem spregovorimo na strokoven in ustrezen način, naredimo ustrezne postopke. Ker se lahko zlorabe nadaljujejo naprej. Izkoreniniti ni mogoče, lahko pa se to zmanjša. To smo dolžni storiti in narediti, kar je v naši moči, pa ne samo v Cerkvi, ampak tudi v družbi.”

Vir: radio Ognjišče