Zagovora doktorske disertacije sta se med drugim udeležila kardinal Franc Rode in nadškof Stanislav Zore. (foto: SŠK)

Gregor Rogelj je v petek, 20. oktobra 2023, na Fakulteti za cerkveno pravo Papeške univerze Gregoriana v Rimu uspešno ubranil doktorsko nalogo z naslovom: »Pripadnost katoliški Cerkvi in podvrženost cerkvenim zakonom. Pregled trenutne zakonodaje in prakse v luči doktrine o verski svobodi«.

Mentor doktorske naloge je bil Ulrich Rhode DJ, redni profesor na Fakulteti za cerkveno pravo. Sicer pa je Gregor Rogelj postulator v postopku za beatifikacijo Božjega služabnika nadškofa Antona Vovka in branilec vezi na Metropolitanskem cerkvenem sodišču v Ljubljani.

Po vrnitvi s študija v Rimu je bil imenovan za kaplana v župniji Rakitna.

SŠK