foto: Pixabay

Januar je že nekako tradicionalno tudi mesec verskega tiska, temu pa je še posebej posvečena današnja nedelja, sicer druga med letom, ki sledi nedelji Jezusovega krsta. Janez Krstnik namreč predstavlja Jezusu ljudem kot “Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta”. Nastopa torej kot oznanjevalec vesele novice.

Hkrati pa bomo ta mesec, natančneje 24. januarja, praznovali god sv. Frančiška Saleškega, ki je tudi zavetnik katoliških novinarjev in verskih medijev, katerih del je tudi portal, ki ga pravkar berete. Verski mediji še posebej v tem času predstavljajo pomemben del oznanjevalnih sredstev. Evangelij je namreč že v svojem pomenu vesela novica, novica o odrešenju, ki jo širimo tudi preko modernih sredstev družbenega obveščanja, torej preko spleta, družbenih omrežij… Pred stoletjem je bil radio edino “moderno” sredstvo, 15. avgusta 1954 opoldne pa je papež Pij XII. prvič javno molil Angelovo češčenje iz Castel Gandolfa preko vatikanskega oddajnika, medtem ko je bil verski tisk tedaj že nekoliko uveljavljen.

Aktualni trendi glede pismenosti so sicer skrb vzbujajoči, saj se je pokazalo, da vedno bolj prevladuje kultura instant-medijev, torej površnega in hitrega sprejemanja informacij. Ker enostavno za kaj več “ni časa”. Zabeležen je upad naklade mnogih časopisov, ki jih izpodriva splet. Mlajše generacije večinoma ne berejo več niti krajših tekstov na spletu, če res ni nujno, ker je to zanje “že preveč”. Obenem pa se pojavlja težnja po tem, da so krščanske vsebine v javnosti “politično nekorektne” in jih je potrebno zato cenzurirati. Takšne razmere so izziv tudi za sodobne oznanjevalce in pričevalce.

V uredništvu portala Blagovest.si si želimo še večjega odziva bralcev, predvsem pa si želimo objavljati še več pričevanj. Vabljeni, da jih pošljete na naslov [email protected].

C. R.