foto: Lukasz Golowanow / Wikipedia

Dve ženski sta na Poljskem poskušala doseči veljavnost rojstnega lista otroka, za katerega sta se obe registrirala kot starša. Vendar pa je vrhovno sodišče njuno zahtevo zavrnilo, češ da ni v skladu z zakonodajo, čeprav je okrožno sodišče omenjeni rojstni list najprej odobrilo. 

Šlo je sicer za poskus nostrifikacije britanskega rojstnega lista. Na civilnem matičnem uradu so njuno zahtevo najprej zavrnili, češ da gre pri navedbi staršev za osebi istega spola. Načelnik vojvodstva je tako odločitev potrdil, medtem ko je vojvodsko sodišče ženskama dalo prav. To se je zgodilo pred tremi leti.

O zadevi je tako odločalo vrhovno sodišče, ki je potrdilo prvotno odločitev matičnega urada.

Po navedbah vrhovnega sodišča je vojvodsko sodišče prekršilo zakon zaradi netočne interpretacije, saj je zakon na Poljskem jasen in ne dopušča možnosti, da bi se kot starši registrirali osebe istega spola.

G. B.