foto: SŠK

V Kölnu v Nemčiji je bil 28. in 29. aprila 2023 mednarodni kongres Sensiplan z naslovom Družina v spreminjanju? Načrtovanje, oblikovanje in življenje v družini. Sensiplan je ena od simptotermalnih metod naravnega načrtovanja družine. Kongresa smo se preko spleta udeležili tudi svetovalci te metode iz Slovenije s podporo Urada za družine pri SŠK: Ana in Andrej Praznik, Simona in Matija Medvešček, Petra Smrtnik Petrič in Ines Stojanović. V živo se je kongresa udeležila Alenka Valena Berkopec.

Današnji način življenja je zelo razrahljal pojem družine. Zato so bile v prvem sklopu predavanj predstavljene tudi sociološke raziskave o novih oblikah skupnega življenja in pred kakšnimi izzivi so družine ter kaj vse vpliva na plodnost. V enem od predavanj so predstavili raziskavo, ki je bila objavljena lani, zakaj se kar petina žensk v Nemčiji zavestno odloči, da ne bo imela otrok. Do sedaj je veljalo prepričanje, da temu botrujejo objektivni razlogi, kot so služba ali partner. Raziskava je pokazala, da je v ospredju osebna odločitev za več svobode in neodvisnost, ki jo prinaša življenje brez otrok. Od žensk, ki so se zavestno odločile, da ne bodo imele otrok, jih je kar 82 odstotkov na prvem mestu navedlo ta razlog. Tako imajo več prostega časa, manj stanovanjskih in denarnih težav. Za polovico manjši pa je odstotek žensk, ki se zavestno odločijo, da ne bodo imele otrok zaradi nezdružljivosti s poklicnimi obveznostmi. Za 63 odstotkov je pomembna finančna korist. Poleg teh so ženske navedle še naslednje vzroke: brez odgovornosti za vzgojo otrok (73,4%), zaradi nenehne rasti prebivalstva (53%), da se zmanjša ekološki odtis (46,9%), strah pred nosečnostjo in porodom (46,4%), strah pred pretirano obremenitvijo partnerskega odnosa (38,7%), otrokom sovražna družba (21,4%). Zanimivo je, da se je kar polovica žensk za tak način življenja zavestno odločila že pred enaindvajsetim letom.

V drugem sklopu predavanj pa so predavatelji predstavili nova spoznanja o ženskem ciklu, sluzi, ovulaciji in kako na naraven način pomagati parom, ki ne morejo zanositi. Teh je čedalje več. Kljub velikemu napredku medicine pri zdravljenju neplodnosti ne smemo spregledati bioloških dejstev, da je ženska najbolj plodna okrog petindvajsetega leta, po tridesetem letu pa se plodnost hitro zmanjšuje. Danes pa se čedalje več žensk odloča za otroke šele po tridesetem letu.

Poleg tega je bila na kongresu predstavljena uporaba aplikacij za mobilne telefone, s pomočjo katerih bi ženska lahko enako zanesljivo kot po metodi Sensiplan določala svoje plodne dni. Obstaja že veliko aplikacij, ki pa jih odgovorni za metodo Sensiplan še niso potrdili, saj mnoge ne dosegajo visokih kriterijev zanesljivosti in varnosti. Vsekakor pa v prihodnosti lahko pričakujemo aplikacijo za mobilne telefone, ki bo temeljila na metodi Sensiplan.

Več o metodi Sensiplan lahko preberete na naslednji povezavi.

Ana Praznik / SŠK