vir: SŠK

Srečanje škofov in narodnih voditeljev za duhovne poklice evropskih škofovskih konferenc je potekalo v Villi Aurelii v Rimu od 28. septembra do 1. oktobra 2023 pod geslom Sinodalno razločevanje in spremljanje v prizadevanju za duhovne poklice

Srečanja se je udeležilo več kot 20 škofov, duhovnikov, redovnikov in redovnic, predstavnikov evropskih škofovskih konferenc Albanije, Avstrije, Bolgarije, Francije, Nemčije, Anglije, Irske, Italije, Malte, Poljske, Portugalske, Češke republike, Škotske, Turčije in Slovenije. V imenu Slovenske škofovske konference se je srečanja udeležila s. Štefka Klemen OSU, voditeljica Centra za duhovne poklice Nadškofije Maribor. Navzoč je bil tudi predstavnik UCESM (Unije Evropske konference višjih redovnih predstojnikov) p. Luis Manuel Díaz Suárez CMF, generalni tajnik CCEE rev. Martin Michalíček, tiskovni predstavnik CCEE rev. Antonio Ammirati, koordinator EVS (European vocations service) rev. Michele Gianola.

Po uvodnih pozdravih je navzoče nagovorila sr. Nathalie Becquart, podtajnica na generalnem tajništvu za škofovsko sinodo. Spregovorila je o sinodalnih procesih, povezanih z delom za poklice. Izhajala je iz besed papeža Frančiška in poudarila, da je »mladinska pastorala lahko samo sinodalna, torej oblikuje »skupno hojo«, ki zaobjema »vrednotenje karizem, ki jih Duh naklanja glede na poklicanost in vlogo vsakega uda (Cerkve), preko dinamike soodgovornosti. /…/ Spodbujeni po tem Duhu se lahko usmerimo Cerkvi naproti, Cerkvi, ki sodeluje in je soodgovorna ter sposobna ceniti bogastvo drugačnosti, ki jo sestavlja, Cerkvi, ki hvaležna sprejema prispevek vernih laikov, skupaj z mladimi in ženami, prispevek posvečenega življenja, tako moških kakor žensk, prispevek skupin, združenj in gibanj. Nikogar se ne sme izključiti in ne pustiti, da bi se kdorkoli izključil sam.« (Papež Frančišek, Kristus živi, 206).

Fra. Alois Löser, prior skupnosti iz Taizeja, nam je drugo dopoldne spregovoril o molitvi, kot kraju razločevanja, o molitvi, ki je v srcu izkušnje skupnosti, ki je vir skupnosti. Vstali Gospod je med nami. Mladim je potrebno biti blizu, jim pomagati, da Vstalega Gospoda prepoznajo v svojem vsakdanjem življenju. Da bi do tega prišli, jih je potrebno uvajati v tišino, v molitev … ker poklic raste v osebnem odnosu s Kristusom. Mladi so se sposobni naučiti bivati v tišini in v intimnosti z Bogom. Na mnogih krajih sveta so že zrasle skupine mladih in odraslih, ki se srečujejo v češčenju Najsvetejšega ali pri molitvi z Božjo besedo. Ne smemo podcenjevati mladih, kakor da bi bili nesposobni odpreti se kontemplativnim pobudam. Poiskati jim je treba samo ustrezne sloge in načine v pomoč, ko jih uvajamo v to dragoceno izkušnjo. Pomembno je izkoristiti najmočnejše trenutke liturgičnega leta, predvsem postni čas, veliki teden, binkošti in božič. Mladi uživajo tudi v drugih prazničnih srečanjih, ki prekinjajo rutino in pomagajo izkušati veselje vere. Razločevanje ni možno brez molitve (skupne in osebne) in prav tako ne more trajati v nedogled. Razločevanju mora končno slediti takšna ali drugačna odločitev.

V koreferatu je msgr. Claudio Giuliodori iz Univerze del Sacro cuore iz Milana spregovoril o Univerzi, mladih in poklicanosti in poudaril da je Katoliška šola še naprej nepogrešljiva kot kraj evangelizacije mladih. Pomembno je imeti v mislih nekatere navdihujoče kriterije glede obnove in ponovne razširitve šol in univerz v misijonarskem »delovanju«, kot npr.: izkušnjo kerigme, dialog na vseh ravneh, interdisciplinarnost in transdisciplinarnost, spodbujanje kulture srečanja, nujno potrebo po »vzpostavitvi mrež« in odločitev za zadnje, za tiste, ki jih družba zavrača in zametuje. Tudi sposobnost povezovanja znanja glave, srca in rok v celoto.

V nadaljevanju pa je izpostavil nekatere poudarke iz govora papeža Frančiška na svetovnem dnevu mladih v Lizboni, in sicer: pomembnost zavedanja, da smo romarji – iskalci smisla; da je potrebno tvegati in ponuditi mladim močne in pogumne predloge, prenoviti kvaliteto življenja v obdobju študija; da smo poklicani, biti resnični protagonisti; da je pomembno z veseljem živeti svojo vero, jo z veseljem predajati drugim in iskati nove poti pastorale poklicev. Več na: https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2023-08/papez-studentom-ni-dovolj-da-je-kristjan-preprican-ampak-mora.html

V soboto smo prisluhnili predavanju msgr. Joséa Manuela Garcia Cordeira, škofa iz Brage in Antónia Jorga dos Santos Almeida, tajnika komisije za poklice. Spregovorila sta o izzivih, ki se postavljajo pred nas v povezavi s svetovnim dnevom mladih v Lizboni. V razmislek in sinodalni pogovor so bili predloženi naslednji izzivi: 1) kako navdušenje mladih s svetovnega dneva prenesti v vsakdanje življenje; 2) pomembnost poslušati in slišati mlade; 3) spremljati mlade; 4) kako odprti so naši domovi duhovnosti, skupnosti, hiše oblikovanja (bogoslovje, noviciat …); 5) kakšni so naši poklicni modeli – koliko delamo na krstni poklicanosti, da bi iz tega temelja odkrili vse druge; 6) kako razumljiva je mladim naša govorica; 7) kako sprožiti ali okrepiti sinodalni pristop v pastorali poklicev in v odnosu do vseh drugih razsežnosti pastorale; 8) kako ustrezna je formacija že poklicanih; 9) izziv pastorale poklicev: kako v družbeno negativni nastrojenosti do duhovnih poklicev omogočiti mladim, da spoznajo njihovo pravo podobo; 10) koliko je v naši krajevni Cerkvi navzoča razsežnost diakonije, prostovoljnega služenja. Ob teh vprašanjih naj bi nadalje razmišljali v narodnih centrih za poklice.

V petek, 29. septembra, smo poromali v baziliko svetega Klementa in obiskali grob sv. Cirila. V soboto 30. septembra smo se udeleženci srečanja narodnih voditeljev za duhovne poklice evropskih škofovskih konferenc na Trgu svetega Petra pridružili ekumenski molitvi Together2023. Skupaj s papežem Frančiškom in drugimi predstavniki verskih skupnosti smo klicali blagoslov na bližnjo škofovsko sinodo.

s. Štefka Klemen OSU, voditeljica Centra za duhovne poklice Nadškofije Maribor