foto: Marko Domiter

V okviru priprav na tradicionalno srečanje Slovencev in Hrvatov, ki bo 8. oktobra 2022 v Beltincih, sta se škofa Štumpf in Radoš prvič sestala, in to na pogovoru na varaždinskem škofijskem ordinariatu, v petek, 26. novembra 2021, pri katerem je bil prisoten tudi upokojeni varaždinski škof msgr. Josip Mrzljak.

Pred dvema letoma, meseca novembra 2019, je bil posvečen novi varaždinski škof, msgr. Bože Radoš. Zaradi epidemije novega virusa srečanje škofov sosednjih škofij, Murske Sobote in Varaždina, do sedaj ni bilo mogoče. Škofje so najprej spregovorili o soočanjih slovenske in hrvaške Katoliške cerkve s težavnostmi epidemije in o ukrepih za njeno zajezitev. Pri tem so izpostavili nujnost cepljenja ter upoštevanja varnostnih ukrepov.

Bolezensko stanje ljudi v obeh državah, v Sloveniji in na Hrvaškem, je tako težko in zaskrbljujoče, da ni več nobenega razloga za odlašanje z odgovornostmi za zdravje in življenje. Pri tem je vloga Cerkve zelo velika, saj ljudje pričakujejo od nje jasno besedo glede tega vprašanja in enotnost pri njenih izjavah in ravnanjih. Povabila papeža Frančiška k cepljenju in uradne medicinske stroke ter zagotovilo cerkvenega učiteljstva o etični nespornosti cepiva verujoče zavezujejo k odgovornemu ravnanju.

Škof Štumpf je škofa Radoša in Mrzljaka seznanil tudi z izjavami škofov glede epidemiološke situacije v Sloveniji. Pri tem je tudi izpostavil dvome in strahove v teh težkih časih, ki jih med ljudmi povzročajo poročanja večine javnih medijev. Enotne izjave škofov so zato za osveščanje, in tudi pomirjanje javnosti, toliko bolj potrebne in nujne.

Slovenska škofovska konferenca je že ustanovila Odbor za pripravo srečanja Slovencev in Hrvatov, v katerem so predstavniki posameznih škofij. S slovenske strani sta predstavnika Odbora, ki koordinira srečanja s člani Odbora Hrvaške škofovske konference, škof Štumpf in soboški stolni kaplan Aljaž Baša. Oba sta seznanila škofa Radoša in Mrzljaka s pričetkom priprav na srečanje s slovenske strani. Prisotni v pogovoru so izpostavili nekatere prioritete pri pripravi na ta dogodek in sklenili, da se bosta konec januarja 2022 oba Odbora sestala v Beltincih.

Obstaja možnost, da bi na to srečanje prišli tudi slovenski verniki iz Porabja ter madžarski verniki iz Slovenije in njihove matične domovine Madžarske. Srečanje bo potekalo v duhu sinode, saj nas je papež vse povabil, naj skupaj hodimo po poti vere. Ob koncu srečanja je škof Radoš podaril škofu Štumpfu doprsni kip blaženega kardinala Alojzija Stepinca, ki so ga ostali slovenski škofje že prejeli na srečanju Hrvatov in Slovencev v Krašiću, oktobra 2019.

SŠK