foto: Wikipedia

Kot so nam sporočili, je vidkinja Marija Pavlović Lunetti, ki vsak mesec na 25. dan svetu prenese sporočilo Kraljice miru, 6. avgusta prejela izredno Marijino sporočilo:

“Brez Boga nimate niti prihodnosti niti večnega življenja, zato se spreobrnite in vrnite k Bogu.”

Vidkinja Marija pa je k temu dodala, naj molimo, da bomo močni v veri.

Komentar uredništva: Omenjeno izredno sporočilo samo po sebi niti ni nekaj novega, saj je Kraljica Miru že večkrat doslej pozivala k spreobrnjenju in vrnitvi človeštva k Bogu. Smo namreč priča masovnemu odpadu od Boga, razlogi za to pa so večplastni. Pomenljivo je, da je bilo to sporočilo dano 6. avgusta, na praznik Jezusove spremenitve na gori. Kot je znano, je Jezus s seboj na goro Tabor vzel tri od svojih apostolov in se na vrhu pred njimi spremenil, z Jezusom sta bila tedaj Mojzes in Elija. Trije od apostolov so imeli tako videnje in trden dokaz, da je Jezus resnično iz nebes ter obljubljeni Mesija. A če bi imeli srce zaprto za Boga, bi si lahko to videnje razlagali le kot nekakšno halucinacijo, samoprevaro, ki ne pomeni ničesar. Ta dogodek je bil dejansko utrditev treh učencev v veri zaradi dogodkov, ki so sledili kasneje: Jezusovo trpljenje in smrt na križu, nato pa zmagoslavno vstajenje. Kot je znano, apostoli še niso vsega razumeli, njihova vera še ni bila utrjena.

Medklic: 6. avgust je vsako leto tudi zaključek mednarodnega festivala mladih v Medžugorju z zorno mašo na Križevcu.

Glede na kratkost sporočila, ki sicer na prvi pogled ne vsebuje nečesa zelo senzacionalnega, lahko sklepamo, da mora človeštvo spoznati, da Boga ne more nadomestiti z nekakšnimi duhovnimi nadomestki, ki so največkrat le zadovoljevanje lastnih kapric. Dandanašnji življenjski stil v potrošniški družbi je celo duhovno življenje podredil človekovi poljubnosti in njegovim trenutnim interesom. Dandanes lahko opazujemo mnoge ljudi, ki so nekdaj hodili k maši, potem pa to opustili, kako masovno prihajajo na razne energijske masaže in podobno ezoterično navlako. Pripravljeni so celo hoditi na seanse k znanim gurujem, za to pa pripravljeni ogromno plačati. S tovrstno zaslepljenostjo si dejansko kradejo tako prihodnost kot večno življenje. In to počnemo mi vsi vsakič, ko ignoriramo Boga.

C. R.