Svetišče v Fatimi na Portugalskem (foto: Flickr / Wikipedia)

Z današnjim praznikom (ki po liturgični plati to sicer ni, ker gre “le” za god oz. spomin) Marijinega Srca nas premišljevanje usmerja k dogodkom v Fatimi pred več kot stoletjem. Marija je v svojih prikazovanjih trem fatimskih pastirčkov povedala, da bo njeno Srce zmagalo. S tem pa se postavlja vprašanje, kaj pomeni zmaga Marijinega Srca oz. kako si to razložiti.

Pater dr. Anton Nadrah, upokojeni stiški opat in avtor več knjig o Fatimi, je zapisal, da Marijino brezmadežno Srce torej še ni zmagalo, vsaj v polnosti ne. Za kakšno zmago gre? “Najprej je s temi besedami napovedana zmaga nad vojnami, ki preprečujejo svetovni mir. Poglejmo Lucijino razlago, ki povezuje zmago Marijinega brezmadežnega Srca s spreobrnjenjem Rusije in z obdobjem miru: »‘Končno – to je po vsem tem – bo zmagalo moje brezmadežno Srce’; nad vsemi temi vojnami, ki so razrvale svet zaradi zablod, ki jih je razširila Rusija.«

Kot je znano, je prav v času, ko je sv. Janez Pavel II. posvetil Rusijo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu, grozila jedrska vojna, ki bi lahko uničila vso Evropo. Lahko rečemo, da je prav posvetitev preprečila atomsko vojno. Komunistična Sovjetska zveza je leta 1985 dobila za novega voditelja reformistično usmerjenega Mihaila Gorbačova, ki je bil sprva generalni sekretar sovjetske komunistične partije, nato pa nominalni šef države. S koncem leta 1991 je Sovjetska zveza razpadla, kar je pomenilo padec komunizma v Evropi. A ta zunanji mir je obljubljen le za nekaj časa.

Vendar to ne pomeni zgolj “začasne” zmage Boga. Bog je v vsakem primeru zmagovalec. Zmaga Marijinega Srca lahko pomeni naslednje: Kristus bo zmagal po Mariji, slednja je bila vključena v odrešenjski načrt ne samo kot Odrešenikova Mati, pač pa kot Mati Cerkve, ki prihaja na pomoč svojim otrokom in posebej v zadnjih dveh stoletjih človeštvo vabi k spreobrnjenju. Že s tem, ko je Marija privolila v Božji načrt glede svojega materinstva, je s tem obrnila tok svetovne zgodovine. “Zlo ima moč v tem svetu, to neprenehoma vidimo in izkušamo: moč ima, ker se naša svoboda vedno znova pusti odtrgati od Boga. Toda odkar ima Bog sam človeško srce, in je tako obrnil človekovo svobodo k Bogu, nima svoboda za zlo nič več zadnje besede. Od tedaj naprej velja beseda: ‘Na svetu boste imeli stisko, toda zaupajte, jaz sem svet premagal’ (Jn 16,33). Fatimsko sporočilo nas vabi, naj se zaupamo tej obljubi,” je leta 2000 zapisal kardinal Joseph Ratzinger, kasnejši papež Benedikt XVI.

Na svetu zlo torej nima zadnje besede. Niti orožje, niti človeška moč. Končna zmaga pripada tistim, ki so se s srcem izročili Bogu in izvršujejo Njegovo voljo. In med njimi je bila Marija prva in nam tudi kaže pot, kako to storiti. Tudi zato je zmaga Njenega Srca dejansko zmaga samega Boga.

G. B.