foto: Pixabay

Devetdnevnica je duhovna priprava na binkošti, praznik tretje Božje osebe Svetega Duha. Prične se v petek po Jezusovem vnebohodom in traja vse do binkošti. Devetdnevnica pomeni poglobljen molitveni čas, ki ima poseben namen.

Prvo devetdnevnico so doživeli Marija in apostoli. V dneh med vnebohodom in prihodom Svetega Duha na binkoštni praznik so bili zbrani v molitvi in prošnji za to, kar jim je Jezus sam obljubil: Svetega Duha Tolažnika. To je bila devetdnevna intenzivna molitev prve Cerkve. Pozneje so nastale devetdnevnice.

Binkoštna devetdnevnica je med vsemi najpomembnejša, saj je to molitev za to, kar je v Cerkvi najodličnejše: za darove Svetega Duha, za Svetega Duha samega.

Na opozorilo blažene Elene je papež Leon XIII. vse verujoče pozval, da v času med Jezusovem vnebohodom in binkoštmi molijo slovesno devetdnevnico za edinost kristjanov “Goreči grm”. Gre za povabilo k molitvi in prošnji, »da bi se ponovno vrnili v gornjo izbo« in dan po Jezusovem vnebohodu začeli vsak dan klicati Svetega Duha ter ga prositi za potrebe trenutnega dne. To se lahko zgodi na različne načine: s spontano molitvijo, z molitvijo v Svetem Duhu – molitvijo v jezikih, molitvijo kesanja, zahvaljevanjem in blagoslavljanjem, itd. Lahko dodamo še druge namene, kakor nas vodi Sveti Duh.

Prav je, da se tudi v vaših domovih v teh dneh duhovno pripravljate na binkoštni praznik. Naj bo vaša iznajdljivost tudi na duhovnem področju izredna.

Jezus bo svojo obljubo: »prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas«(Apd 1, 8) gotovo izpolnil tudi nam, današnjim kristjanom, vendar se moramo za darove Svetega Duha potruditi.

Vir: župnija Smlednik

Nekaj linkov do različnih binkoštnih devetdnevnic:

http://www.mc-maranata.com/files/razno/Binkostna%20devetdnevnica.pdf

https://molitvenik.evharistija.eu/Devetdnevnica/Binkostna/index.html

https://prenova.rkc.si/index.php/dejavnosti/molitev-za-ozdravljenje-in-osvobojenje/molitev-za-osvoboditev-po-metodi-n-lozana/239-binkostna-9-dnevnica

https://www.spiritussanctus.si/2020/05/22/devetdnevnica-k-svetemu-duhu/

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-devetdnevnica-svetemu-duhu.pdf

LITANIJE SVETEGA DUHA

Gospod, usmili se

Kristus, usmili se

Gospod, usmili se

Kristus, sliši nas

Kristus, usliši nas

 

Bog Oče nebeški, – usmili se nas

Bog Sin, Odrešenik sveta

Bog Sveti Duh

Sveta Trojica, en sam Bog

 

Sveti Duh, ki izhajaš iz Očeta po Sinu

Sveti Duh, enega bistva z Očetom in Sinom

Obljubljeni od Boga Očeta

Žarek nebeške luči

Vir vse dobrote

Studenec žive vode

Očiščujoči ogenj

Goreča ljubezen

 

Duh ljubezni in resnice

Duhovno maziljenje

Duh modrosti in umnosti

Duh sveta in moči

Duh vednosti in pobožnosti

Duh strahu božjega

Duh milosti in molitve

Duh miru in veselja

Duh spodobnosti in čistosti

Duh tolažnik

Duh posvečevalec

Duh voditelj svete Cerkve

Dar najvišjega Boga

Duh, ki napolnjuješ vse vesoljstvo

Duh posinovljenja božjih otrok

 

Sveti Duh, navdajaj nas s strahom pred grehom! – prosimo Te, usliši nas.

Sveti Duh, pridi in prenovi obličje zemlje!

Sveti Duh, razsvetljuj s svojo lučjo naš razum!

Sveti Duh, zapisi v naša srca svojo postavo!

Sveti Duh, vnemaj nas z ognjem svoje ljubezni!

Sveti Duh, odpiraj nam zaklad svojih milosti!

Sveti Duh, poučuj nas v pravi molitvi!

Sveti Duh,, razsvetljuj nas s svojim nebeškim navdihovanjem!

Sveti Duh, vodi nas po poti zveličanja!

Sveti Duh, daj nam edino potrebne vednosti!

Sveti Duh, navdihuj nas, da bomo znali izvrševati dobra dela!

Sveti Duh, daj nam vztrajati v pravičnosti!

Sveti Duh, bodi ti sam naše plačilo!

 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

 

Molimo. Tvoj Sveti Duh, o Bog, naj nas razsvetli, razvname in očisti, prepoji s svojo nebeško roso in stori rodovitne v dobrih delih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Ali:

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo.

In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.